Grimsö får uppdraget att ta fram minsta möjliga vargstam med gynsamm bevarandestatus

2012-06-16 |

Olof Liberg

Det blir forskarna på Grimsö utanför Lindesberg som får uppdraget att ta fram siffrorna för "minsta livskraftiga population" för vargen i Sverige i en så kallad sårbarhetsanalys.
- Men det handlar inte om en enda siffra utan om flera som sedan ska analyseras, säger Olof Liberg.
Analysen görs i en expertgrupp med bland annat genetiker som Naturvårdsverket utser. 2 juli ska arbetet för varg vara klart och resultatet presenteras för Regeringen.

- Det blir knapp om tid, kommenterar Olof Liberg de få veckor han och hans kollegor i Bergslagsskogarna har på sig för att ta fram underlaget som också ska hinna analyseras före 2 juli.
Varför Regeringen har så bråttom just med vargarna är inte känt, men man kan anta att det handlar om att kunna presentera en siffra för EU-kommissionen som kan accepteras och därmed lyfta bort frågan från hotet att dras inför EU-domstolen.
Sårbarhetsanalysen är en datamodell som bedömer bland annat risken för en arts utdöende.
Syftet med uppdraget enligt ett pressmeddelande från Regeringen är att underlätta diskussionen om god bevarandestatus. För att kunna definiera gynnsam bevarandstatus behöver man utgå från vad som är den minsta livskraftiga population för arterna.
2 juli ska arbetet för varg vara klart och resultatet presenteras för Regeringen. För övriga arter gäller 15 januari nästa år som slutdatum.
- Uppgifterna är viktiga beståndsdelar i de förvaltningsplaner för varg, björn, järv och lo som Naturvårdsverket arbetar med och som de ska fastställa. Uppgifterna ska även användas som underlag för bedömning av det referensvärde som anger gynnsam bevarandstatus för varg, björn, järv och lo, och som ska rapporteras nästa år enligt EU:s habitatdirektivet, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.
- Framtagandet av den minsta livskraftiga populationen på vetenskaplig basis kommer att underlätta för diskussionen om vad som är gynnsam bevarandestatus för varg, björn, järv och lo, säger miljöminister Lena Ek.
I morgon fredag samlas alla inblandade för genomgång av arbetet.

 

Dokument för nedladdning!

Sårbarhetsanalysen - uppdraget.pdf

Gå till arkivet