Globalt problem att rovdjur minskar

2014-01-13 |

De stora rovdjuren minskar i världen och ekosystemen förändras på flera sätt när rovdjuren försvinner, det visar en studie som publicerats i Science.

Studien handlar om totalt 31 arter av landlevande rovdjur som väger mer än 15 kg, till exempel afrikansk vildhund, dingo, manvarg, snöleopard och lejon, men även lodjur och varg. 75 procent av rovdjuren minskar och drygt hälften av dessa har redan förlorat mer än halva sitt utbredningsområde.

Rovdjuren har stor betydelse för andra arter och därmed hur ekosystemen fungerar. I Europa är det särskilt tydligt när det gäller lodjuret. Lodjur kan ju hålla nere antalet rådjur men lodjur dödar även rödräv, vilket gynnar rävens bytesdjur. Där det är gott om lo finns det därför mer hare, orre och tjäder och färre rävar.

I övriga världen kan man bland annat se effekter av att den australiensiska vildhunden, dingon,  utrotats från stora delar av Australien. Där dingon försvunnit har antalet känguruer ökat, vilket kan leda till överbetning. Samtidigt blir det fler rävar och katter vilket i sin tur lett till att flera inhemska pungdjursarter har minskat eller dött ut i områden utan dingo.

I en del nordamerikanska nationalparker har vargens och pumans återkomst lett till minskade hjortstammar och det minskade betestrycket har gynnat bäver och vissa småfåglar.

I Afrika har lejon och leoparder minskat och babianerna blivit så många att de gör skada på jordbruksgrödor. Dessutom äter babianer andra mindre djur, vilket medfört att små hjortdjur och små apor minskat.

 Läs hela studien här

Gå till arkivet