Gemensam överklagan på överdriven licensjakt i Gävleborg

2016-10-30 |

Svenska Rovdjursföreningen har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Gävleborg överklagat licensjakten på sex vargar Blybergetreviret.
Reviret är det senaste reviret i länet.
Länsstyrelsens val av revir i licensbeslutet har väckt förvåning eftersom vargfamiljen lever ganska anonymt.

Liksom i överklagandena av licensjakt på varg i Dalarna, Värmland och Örebro län förklarar föreningarna i överklagandet att beslutet om licensjakt på punkt efter punkt strider mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Föreningarna är också mycket kritiska mot att länsstyrelsen i beslutet rekommenderar att låta två till tre lösa hundar samtidigt förfölja en varg. Föreningarna menar att detta strider mot jaktlagen.

Föreningarna påpekar också att antalet får i Gävleborgs län ökat med  86 procent sedan millennieskiftet, samtidigt som vargpopulationen etablerats och vuxit i länet, samt att det numera fälls ungefär dubbelt så många älgar i länet som under tidigt 1970-tal, trots att det inte fanns några vargar där då. I ljuset av detta framstår länsstyrelsens beskrivning av läget för tamdjurshållning och älgförvaltning som överdrivet negativ, och beslutet om licensjakt på en hel familjegrupp står inte i proportion till de problem som licensjakten förmodas lösa.

 

Dokument för nedladdning!

SRF & NF Gävleborg Överklagande licensjaktsbeslut 2016 Gävleborg.pdf

Gå till arkivet