GävleDala- och Örebroreviren som kan få vargvalpar

2011-04-06 |

Gimmenreviret A och Nornreviret som föreslås bli fosterrevir till varsin utsättningsvalp i år.

Gimmenreviret och Nornreviret. Det är de mest lämpliga platserna för inplantering av vargvalpar i Dalarna.
Örebro kommer att föreslå Ulriksberg- och Lokareviren.
Och Gävleborg föreslår Sjösvedenreviret och Korsåreviret. i länets tredje revir Galven föds redan genetiska blandvalpar sedan några år.

– Vi vill klargöra att beslutet gäller för inplantering i år. Vargsituationen kan förändras totalt tills nästa år, och beslutet kan komma att behöva omprövas då. säger landshövding Maria Norrfalk i Dalarna

På viltförvaltningsdelegationens möte diskuterades att det behövs viktiga tillägg till regeringens remiss. Dels behöver det klargöras hur en kommande licensjakt ska bedrivas i de här reviren, och dels behövs en kvalitetssäker bedömning på hur stor vargstammen är i länet. Dessutom måste det klargöras hur markägare i de berörda reviren ska kompenseras.

– För att få en acceptans för vargfrågan behöver vi få ett svar på dessa frågor, säger landshövding Maria Norrfalk.

Övriga län har ännu inte sett ut några revir.
Länsstyrelsen i Värmland har skrivit till regeringen och vill att hela arbetet med att peka ut revir skjuts upp till i mars nästa år.

- Eftersom det ändå inte är finns några vargvalpar att placera ut i vår, så är det bättre att vänta med att peka ut revir till nästa vinter, säger Lars Furuholm som är rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland.

– Det kan hända mycket i naturen, till exempel kan föräldradjur bli överkörda av bilar, de kan bli usatta för skyddsjakt eller olaga jakt, säger han.

Länsstyrelsen i Örebro föreslår troligen vargreviren i Ulriksberg och Loka som lämpliga revir för utsättning av vargvalpar. Detta som ett svar på regeringens förfrågan.
Viltförvaltningsdelegationen i Örebro konstaterar i ett förslag till beslut att det dokumenterats föryngringar i de båda reviren, de ligger inte nära renskötselområden och det är sannolikt att markägarna, huvudsakligen stora skogsbolag, kan acceptera utsättningen. Vidare bedöms området ha relativt få fårbesättningar. Dock noteras att det för tillfället saknas fungerande sändare på tikarna i reviren.

Relaterade länkar

Gå till arkivet