Går til kamp mot Erik Solheims ul­ve­pla­ner

2011-07-18 |

Le­de­ren i Stor­tin­gets ener­gi- og mil­jøko­mi­té jub­ler over SVs (Centerns) øns­ke om tet­te­re rovdyrsamarbeid med Sve­ri­ge. Men pla­ne­ne om mer ulv i Nor­ge vil han ned­kjem­pe.

Mil­jø­vern­mi­nis­ter Erik Solheims ut­spill om rovdyrsamarbeid med Sve­ri­ge, ska­per både und­ring og uro i rov­dyr­land.
— Solheims på­stan­der om at mer svensk ulv i Nor­ge kan føre til mind­re ska­der på norsk bufe, hen­ger ikke på greip, sier saue­bon­de Sig­urd Krekke i Få­vang.

Relaterade länkar

Gå till arkivet