Fyra samebyar ville skyddsjaga alla de fyra stora rovdjur i vår

2012-04-11 |

Fem samebyar får nej på begäran om allmän rovdjursjakt under renarnas kalvningsperiod.
– I gällande lagstiftning finns inget utrymme att genom skyddsjakt tillåta en generell decimeringsjakt på rovdjur, konstaterar Johan Nyqvist på länsstyrelsen i beslutet.

Det är renägarna i Handölsdalens, Mittådalens, Ruvhten och Jijnjevaerie samebyar som ansökt hos länsstyrelsen att få skyddsjaga lodjur, järv, björn och varg under kalvningsperioden längre fram i vår.
Det finns övergripande principer och aktuell lagtext för att tillåta skyddsjakt menar renägarna i sin ansökan. Och dessutom menar man att renarna är extra känsliga för störningar från rovdjur under våren i samband med kalvningen.
De hänvisar alltså till en skrivning i den ”utökade skyddsjakten” som infördes av regeringen som en kringgående rörelse runt EUs förbud mot fortsatt licensjakt i Sverige. Skrivningen säger att man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte om man kan befara allvarlig skada.
Men eftersom ansökan inte gäller någon specifik art eller individ, och då skada ännu inte konstaterats, har länsstyrelsen kommit fram till att den skada som ansökan tar upp inte är allvarlig.
Vid beslut om skyddsjakt i förebyggande syfte, innan skadorna har uppstått eller nått en allvarlig nivå, ställs mycket höga krav. Det måste finnas en skadebild som verifierats av myndigheten.
Därför blir det ingen allmän skyddsjakt på de fyra stora rovdjuren i det jämtländska renbetesområdet.

 

Gå till arkivet