Fyra nya vargar ska skyddsjagas i Jämtland

2012-12-04 |

Länsstyrelsen i Jämtland har gett klartecken för jakt på ytterligare fyra vargar i länet. Det handlar om två par som uppehåller sig inom Bergs kommun. Ett par finns väster om Svenstavik och det andra sydväst om Rätan.

 

Det handlar i båda fallen om vargar som befinner sig inom renskötselområdet, där det enligt Riksdagen inte skall finnas vargetableringar.
Liksom tidigare dödade vargar denna vinter i Jämtland handlar det om vargar som inte är att betrakta som genetiskt viktiga för den skandinaviska populationen. De finns genetisk inom den gren som är inavlad, vilket i och för sig inte betyder att det automatiskt är något fel på vargarna.
Någon annan lösning än skyddsjakt ser inte Länsstyrelsen och ger därför tillstånd till jakt på de fyra djuren.
Sedan tidigare i vinter är två vargar dödade i skyddsjakt i Jämtland och en har redan ett beslut vilade över sig.
I och med beslutet om att tillåta jakt på de fyra vargarna i berg har myndigheten beslutat färdigt för i år. Länsstyrelsen hade delegation att tillåta skyddsjakt på sju vargar under 2012.
Nu blir det Naturvårdsverket som ska ta eventuellt nya ansökningar.

Gå till arkivet