Forskarna tror inte själva på sin vargjaktsrapport - vill ha en fördjupad analys

2012-12-17 |

Olof Liberg är en av forskarna bakom rensningsrapporten. Han vill ha en fördjupad analys av sin rapport innan ett eventuellt jaktbeslut tas.

- Våra slutsatser bör prövas i en fördjupad analys inan de används som underlag för förvaltningsbeslut.
Det skriver Grimsöforskarna Olof Liberg och Håkan Sand i den rapport om effekterna av genetisk rensningsjakt på varg som Naturvårdsverket offentliggjort i dag. Trots det aviserar verket ett beslut om sådan jakt inom kort.
- Varför är det så hysteriskt bråttom? undrar Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson.

- Vi förutsätter att Naturvårdsverket sansar sig och genomför en oberoende vetenskaplig granskning av rapporten. Frågan om genetisk rensningsjakt på varg är kontroversiell och komplicerad, och det vore orimligt att ta beslut baserat på en enda vetenskaplig bedömning, gjord i en mycket begränsad forskningsmiljö. I synnerhet som forskarna själva anser att det behövs en fördjupad analys, säger Roger Olsson.
I rapporten tackas sex forskare för bidrag. Fyra av dem finns på samma institution, Grimsö viltforskningsstation, som artikelförfattarna Olof Liberg och Håkan Sand, och ytterligare en på samma universitet, SLU.
Enligt det uppdrag forskarna fick av Naturvårdsverket skulle de samråda med andra relevanta forskningsmiljöer. De skulle också redovisa om andra forskargrupper har avvikande uppfattningar än de som redovisas i rapporten.
Någon sådant samråd tycks inte ha skett och ingen redovisning av avvikande meningar finns i rapporten. Detta trots att högst relevanta svenska forskningsmiljöer bevisligen har en annan uppfattning än Grimsöforskarna om jakt som metod för genetisk förstärkning.
Nils Ryman och Linda Laikre vid Stockholms Universitet uttalade sig tidigare i höstas mycket kritiskt om sådan jakt.
Liberg och Sand är uppenbarligen medvetna om bristernas i detta avseende. I en avslutande kommentar skriver de att rapporten tagits fram under stark tidspress.
De rekommenderar därför att dess slutsatser prövas i en fördjupad analys innan de används som underlag för förvaltningsbeslut, i synnerhet långsiktiga sådana.
- Mot den bakgrunden är det ytterst anmärkningsvärt att Naturvårdsverkets viltsamordnare Ruona Burman aviserar ett beslut om genetisk rensningsjakt på varg redan samma dag som hon får rapporten.

Gå till arkivet