Forskare: - Rådjuren styr lodjursstammens tillväxttakt

2011-03-25 |

Lodjurens tillväxttakt beror på rådjurstillgången, och jakten på lodjur har inte haft någon effekt på stammens tillväxt i Mellansverige. Det skriver rovdjursforskarna Olof Liberg och Henrik Andrén, som i kölvattnet av debatten om Naturvårdsverkets lodjursbeslut här närmare ingående beskriver sambandet mellan lodjurs- och rådjursstammarna.

Bör tilldelningen av kvoter inför lodjursjakten beräknas utifrån hur mycket lo det finns i förhållande till riksdagens mål, eller lodjurens försörjningssituation och påverkan på rådjursstammen?
I den upphetsade debatt som följt på Naturvårdsverkets kraftigt sänkta ram för årets licensjakt på lodjur i mellersta förvaltningsområdet har denna fråga kommit i centrum.

Relaterade länkar

Gå till arkivet