Förlängd skyddsjakt på kojagande vargen

2012-08-23 |

Skyddsjakten på vargtiken som skrämt kor och rivit får i Dalsäng och Jäderfors norr om Sandviken förlängs.
Länsstyrelsen ser ingen annan lösning på problemet med vargen som uppehåller sig i jordbruksbygden.

Länsstyrelsen i Gävleborg meddelade sent på onsdagen skyddsjakten på vargen i Dalsäng får fortsätta ytterligare en månad till 19 september.
Samtidigt avslogs en ansökan om skyddsjakt på den varg som rört sig i Mo och angränsande byar i Ockelbo.
De som känner av den s k Dalsängsvargen begärde förlängd skyddsjakt sedan den ordinarie jakten gått ut.
Länsstyrelsen skriver i det nya beslutet att ”det inte finns någon annan lämplig lösning än att tillåta fortsatt skyddsjakt”.

Gå till arkivet