Föreskrifterna för länsdelegerad licensjakt på varg och lo är nu klara

2014-09-19 |

27 oktober träder föreskrifterna för en regionaliserad licensjakt på varg i kraft.
De ger Naturvårdsverket möjlighet att under vissa
förutsättningar delegera licensbesluten till de länsstyrelser som i sina län har fler familjerevir än länets miniminivå.

De enda län som uppfyller denna baskriterie är Värmland, Dalarna och Örebro om man ser till föreslagna mininivåer från respektive vargläns Viltförvaltningsdelegation som Samrådsgruppen i Mellansverige i veckan lämnat över till Naturvårdsverket.
Men föreskrifterna innebär också att länsstyrelserna har strikta regler att rätta sig efter. Det handlar främst om jakttider, vilka revir som skall ingå i jakten och hur jakten skall genomföras.
- Naturvårdsverket arbetar för att få alla delar på plats för att kunna
delegera beslutsrätten när det gäller licensjakt på varg och även
lodjur till länsstyrelserna i höst. Föreskrifter är en av flera delar
som skapar förutsättningar för att genomföra riksdagens beslut. Under
oktober ska vi fastställa miniminivåer och förvaltningsplaner för
rovdjuren, säger Christer Pettersson, vilthandläggare på
Naturvårdsverket.
En förutsättning för att släppa licenjakten till länsstyrelserna är att Naturvårdsverket har fastställt miniminivåer för varg och att antalet vargföryngringar ska överstiga miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet.
Det handlar alltså om att det ska finnas en förvaltningsnivå med en klar höjd mot miniminivån i området.
- En licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller
ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket
fastställt för länet och förvaltningsområdet, säger Christer Pettersson.
Jakttiden är satt 2 januari till 15 februari, och alla vargar i jaktområdet är jaktbara.
Jägareförbundet ville jaga varg redan från oktober i samband med älgjakten.

Jan Bergstam

Naturvårdsverkets föreskrifter

Så här ser resten av hösten ut fram till att de län med fler
familjerevir än mininminvån får delegation att själva besluta om
licensjakt på varg. Samma agenda gäller i princip också för licensjakten
på lodjur.

 • Länsstyrelsernas förslag till miniminivåer för varg ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 22 september.
 • Naturvårdsverket planerar att fastställa miniminivåer för varg i mitten av oktober.
 • Naturvårdsverket planerar att fastställa en förvaltningsplan för varg i slutet av oktober.
 • Naturvårdsverket planerar att i slutet av oktober 2014 fatta beslut
  om att delegera rätten att beslut om licensjakt efter varg till
  länsstyrelser inom de rovdjursförvaltningsområden där antalet
  föryngringar överstiger de fastställda miniminivåerna.
 • Föreskrifterna för länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg träder i kraft den 27 oktober 2014.
 • När allt detta är på plats finns förutsättningar för de länsstyrelser
  som fått delegation att fatta beslut om licensjakt på varg.

Gå till arkivet