Förenklad skyddsjakt ledord i Vargkommitténs förslag för större vargacceptans på landsbygden

2013-08-23 |

Vargkommitténs ordförande Peter Egardt

I dag presenterar Vargkommittén sitt förslag hur vi i framtiden skall förvalta våra vargar.
Vargkommitténs ordförande Peter Egardt och dess sekreterare Lennart Nordvarg skriver i dag på SvD Opinion om hur förslaget har utformats för att öka acceptansen främst hos landsbygdsbefolkningen.
Förenklad skyddsjakt är ledord i förslaget.

Skyddsjakt ska regelmässigt beviljas vid första angrepp på frigående djur inom fäbodbruk, rennäring och djurhållning på skärgårdsöar. Enda undantaget är dokumenterat genetiskt värdefulla vargar.
Kriterierna för när myndigheter kan besluta om skyddsjakt i alla andra fall förenklas också. Empirisk kunskap och erfarenhet måste kunna vara ett sådant kriterium.
Beskattningen av vargstammen ska, förutom via naturlig dödlighet och trafikdöd, i första hand ske genom skyddsjakt.

Licensjakt kan tillåtas
Om den totala dödligheten, inklusive skyddsjakt, understiger föryngringen, samtidigt som gynnsam bevarandestatus är uppnådd, ska licensjakt efter varg med låg grad av genetisk variation tillåtas. Om genetiken förbättras ska vargstammens numerär kunna minska.

 

Vargkommitténs förslag

 

Fakta Vargkommittén
Kommittén skall hjälpa regeringen att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige. Den ska bland annat se till att berörda organisationer ges möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för varg och att hänsyn tas till berörda intressen, näringar och verksamheter samt rådande kunskapsläge.

Organisationer och föreningar som deltar i arbetet
Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Samernas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Jägarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Lantbrukarnas Riksförbund, Världsnaturfonden

Gå till arkivet