Föräldratiken i vargreviret Siljansringen har hittats död norr om Vikarbyn

2013-09-10 |

Föräldratiken i Siljansringen har hittats död norr om Vikarbyn upp mot Tammeråsen. Hennes senaste positionsruta i reviret på Vargwebben är från 5 september. Tiken bar på ett GPS-halsband.
Enligt uppgifter till rovdjur.se finns det inget som talar för att hon har skjutits.

Tystnad råder kring utredningen. Orsaken till vargens död har undersökts av SVA i Uppsala. Men inget läcker ut vad man kommit fram till.
Åse Schoultz som är miljöåklagare i Östersund är inkopplad på fallet, vilket kan tyda på att det finns misstankar om ett grovt jaktbrott. Men det kan också betyda att hon utsetts till förundersökningsledare utifallatt obduktionen visar att misstanke finns om grovt jaktbrott finns vilket i så fall kräver en brottsutredning. Även polisen i Dalarna har en förhörsledare utsedd om det visar sig behövas en sådan. Dock kan vi konstatera att både Schoultz och polismannen ligger lågt i dessa dagar och verkar inte alls aktiva i en utredning om grovt jaktbrott.
Vargtiken som nu är död blev förra året vid två tillfällen av med sina hanar.
I januari tjuvjagades hennes dåvarande hane död norr om Ore älv och hon blev ensam med ett antal valpar som var födda 2011. Senare under 2012 träffade hon en annan hanne och gick med denne fram till senhösten då han plötsligt försvann.
Några valpar blev det inte 2012, nye hannen kom in för sent i hennes liv, och i år har hon gått ensam vad naturbevakarna kunnat se.
Det finns förstås otaliga faror som hotar även vargar.
Älgar som skyddar sina kalvar, björnhonor som skyddar sina ungar, trafikolyckor - kan ha blivit påkörd och gått undan och dött senare av inre skador.
Och vargar kan bli sjuka. Vargar är med andra ord ganska lika oss i det avseendet.

Gå till arkivet