För tredje gången: Jägare i Glamsenreviret får nej till skyddsjakt på vargarna

2016-03-26 |

Två gånger tidigare har olika jaktlag i Glamsenreviret får avslag på sina ansökningar att få skyddsjaga undan vargarna i reviret.
Nu ansluter ytterligare ett jaktlag som jagar inom reviret med en ansökan för skyddsjakt.
Men den här gången handlar det inte så mycket om att rädda jakten.

Sökande är Hemlingby jaktlag som jagar i Hemlingby friluftsområde. Skyddsjakt har sökts på två vargar inom friluftsområdet.
Första gången skyddsjakt söktes var i mars 2015, andra gången i november 2015 och nu är vi framme i mars 2016.
I samtliga fall har de sökande lyft fram befarade störningar på det
rörliga friluftslivet på grund av vargetableringen i området. Men framför allt hade de två tidigare ansökningarna gällt skydd av jägarnas bytesdjur,
främst älg. Vilket Länsstyrelsen påpekat inte kan vara grund för skyddsjakt på varg.
I den nya ansökan har störningarna i älgpopulationen inte berörts. Istället fokuseras på att skyddsjakten ska ses som en preventiv åtgärd för friluftslivet. Jaktlaget menar att skyddsjakt är enda sättet att få till en friktionsfri samvaro mellan vargar och besökare till friluftsområdet.
Med skyddsjakt skulle man uppnå en ökad skygghet hos vargarna och därmed förebygga skada.
Länsstyrelsen har inte funnit att vargarna i reviret varken är närgångna eller oskygga. Och avslår ansökan.
I reviret finns en familjegrupp, med valpar födda 2015, sannolikt är redan några av valparna redan på väg och utforska världen utanför revirets gränser.
Årsvalpar behöver inte längre redovisas i inventeringsrapporten. En
familjegrupp som redovisas som familjegrupp ska bestå av minst tre
vargar varav en av dem skall revirmarkera. Sett till alla familjegrupper som finns
består över 95 procent i hela populationen av två föräldradjur och ett
antal årsvalpar.
Glamsenreviret omfattar ett område söder om Gävle både väster och öster om E4an.
JB

Gå till arkivet