Folkaktionens aktion kom av sig innan den kom igång

2011-03-15 |

Dalaavdelningen av Folkaktionen ny rovdjurspolitik har bjudit in till ett stormöte i Orsa den 22 mars. Huvudpunkten vid mötet är ett eventuellt beslut om att inte engagera sig i eftersök som riskerar hundars liv. Inbjudan har gått ut till Svenska Jägareförbundets samtliga jaktvårdskretsar i Dalarna, Jägarnas Riksförbund Dalarna samt till sju jakthundsklubbar.
Jägareförbundets Dalaavdelning har redan gjort klart att de inte kommer att bojkotta eftersök.

Dalaavdelningen av Folkaktionen ny rovdjurspolitik konstaterar att det är myndigheterna, genom polisen, som har det fulla ansvaret för eftersök av trafikskadat vilt.
Man säger också att jägarna och hundägare vare sig kan eller vill riskera sina hundars liv vid eftersök på barmark, som kräver att hunden släpps lös. Anledningen som man hänvisar till är en rovdjurspolitik som helt spårat ur.

Som en reaktion på stormötet meddelar nu styrelsen för Jägareförbundet Dalarna att förbundet tar sitt ansvar för eftersök av trafikskadat vilt.

Jägareförbundet skriver: "Jägareförbundet Dalarna kommer även fortsättningsvis ta sitt ansvar för de djur som skadas vid viltolyckor och genomföra eftersök.
Den stora vargpopulation som finns i Dalarna och angränsande län påverkar jakten och hundanvändningen på ett närmast brutalt sätt men trots detta får inte en frustration över rovdjurspolitiken innebära att lidandet för skadade djur vid viltolyckor förlängs i onödan.
Det är jägarna och inga andra som har kunskap och möjlighet att genomföra eftersök på trafikskadat vilt.
På många håll innebär dock vargens förekomst att eftersöket måste genomföras på annat sätt än tidigare. Istället för att släppa en hund som effektivt får stopp på det skadade djuret måste eftersöket genomföras med hund i lina.Eftersöket blir då många gånger inte lika effektivt och fler jägare måste kanske engageras men eftersöket skall genomföras.Vid de situationer där fler jägare måste engageras finns, enligt gällande föreskrifter, möjligheter till utökad ekonomisk ersättning om rovdjurssituationen så kräver.
Arbetet med att försöka förändra rovdjurspolitiken kommer oförtrutet att fortgå med stor kraft men det sker inte på bekostnad av onödigt lidande för djur som skadats vid viltolyckor."

Relaterade länkar

Gå till arkivet