Fokus i södra och västra Sverige efter dvärgbandmask

2011-02-28 |

Sedan SVA hittade rävens dvärgbandmask i en smittad räv från Bohuslän, har ett intensivt arbete för att spåra smittan tagit vid. Just nu kartlägger SVA och Jordbruksverket vilket område som är smittat med fokus på södra och västra Sverige. Samtidigt pågår landsomfattande undersökningar för att upptäcka om smittan finns på fler ställen.

Det var i en ung räv från Lane Ryr i Bohuslän smittan hittades för två veckor sedan. Räven undersöktes som ett led i det övervakningsprogram SVA haft sedan tio år.
Nu pågår ett intensivt arbete med att samla in skjutna rävar för undersökning, både inom den ordinarie övervakningen och genom ett särskilt upprop till jägarkretsar.

Rävar från hela landet
Uppmaningen att skicka in rävar till SVA för undersökning har fått gehör, och nu kommer rävar som fällts i jakten till SVA från hela landet. I de sydligaste länen avslutas jakten i dag 28 februari, medan den längre norrut pågår två till fyra veckor längre.
SVA och Jordbruksverket bedömer gemensamt att man kommer hinna få in tillräckligt många rävar för att kunna få en tillfredsställande övervakning. Om det finns behov av ytterligare övervakning då jakten är slut så kan man istället samla rävträck och leta efter maskäggen.

Rävarna undersöks
SVA beräknar att upp till 200 rävar per vecka kan analyseras. I väntan på undersökning för dvärgbandmasken lagras rävarna. Sedan fryses undersökningsmaterialet ned i -80 grader i fyra till fem dagar för att avdöda maskäggen så att inte personalen utsätts för smittrisk då analyserna görs. Än så länge undersöks fortfarande rävar som sänts in i den ordinarie övervakningen.
Rävarna från området runt Lane Ryr har högsta prioritet. Från och med slutet av denna vecka kommer resultaten av undersökningarna att redovisas kontinuerligt på SVA:s webbplats.

Hundar och gnagare på tur
En undersökning av hundar från det aktuella området är på gång. 140 träckprover, främst från hundar i området vilka inte ännu hunnit avmaskas, ska sändas in till SVA.
– Hittills har en dryg tredjedel av proverna kommit in, berättar Eva Osterman-Lind, veterinär på SVA. För att hålla kostnaderna för analyserna nere samlar man först flera prover som sedan körs tillsammans. Därför kan det dröja innan alla resultat är klara.
SVA planerar också att samla in tre olika arter av sorkar i området runt Lane Ryr. Insamlingen ska börja när snön smälter.

Att avmaska vid införsel är viktigt
Hur smittan kommit till Sverige går inte säkert att veta, men experterna bedömer att det är osannolikt att parasiten introducerats via vilda rovdjur. Det faktum att SVA nu har påvisat parasiten i Sverige visar alltså hur viktigt det är att hund- och kattägare avmaskar sina djur vid införsel i landet.

Dokument för nedladdning!

Rävens-dvargbandmask.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet