Flyttade finskryska vargtiken finns i Västernorrland

2012-10-16 |

Foto Naturvårdsverket. Så här såg det ut första gånge hon flyttades och släpptes i Bergslagen väster om Örebro. Det var början på en 100-milsvandring tillbaka till platsen där hon fångades in i Härjedalen.

Den genetiskt viktiga vargtiken som flyttades tre gånger från södra Norrland ner till Mälardalen och alltid återvände norrut finns i Västernorrland.
Hon finns i vinterbeteslandet för två samebyar.

Det var i samband med att länsstyrelsen i Västernorrland undersökte en ny etablering av varg i länet som ett DNA-prov visar att det rör sig om den genetiskt viktiga vargtiken.

Vid den senaste flytten i februari i år beslutade den veterinär som deltog vid den sista flytten att ta av sändarhalsbandet på grund av hudirritation. Det har gjort att Naturvårdsverket inte kunnat följa tiken efter det sista utsläppet. Men nu är tiken alltså återfunnen.

Vargtiken rör sig i vinterbeteslandet för två samebyar och Länsstyrelsen i Västernorrland har en dialog med de berörda samebyarna. Så snart det är spårsnö i området kommer länsstyrelsen att fortsätta inventeringarna för att få ytterligare uppgifter om vargtiken.

Gå till arkivet