Flytta ut vargvalpar ett högriskprojekt enligt forskare

2011-09-15 |

Fem veckor gammal flyttad vargvalp.

Att flytta vargungar från djurparker ut till vilda fosterfamiljer kan bli en dödsdom för valparna. Professor Mats Sjöquist vid Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet har scannat litteraturen och bara hittat tre experiment då valpar har placerats i lyor i det fria.
Endast en av 13 utsatta valpar överlevde skriver SvD i dag torsdag.

Sjöquist beskriver varpflytt som ett högriskprojekt.
I SLUs rapport redoivisade experiment att det var både varg och mexikansk varg som flyttades.
I vargfallet överlevde en av fyra valpar, de tre andra dog inom två veckor. Två blev sannolikt ihjälbitna. Sex valpar av mexikansk varg dog efter att de flyttats och i det tredje fallet var det tre femmånaders vargvalpar som släpptes till en vild flock där de avvisades och dog.
Sedan i våras pågåre ett försök med valpflytt mellan djurparksflockar i Sverige och Norge som hittills går betydligt bättre än de som redovisas i SLUs vilda rapport. De flyttade valparna har klarat sig väl hos sin nya mamma och syskon.
Redan nästa år är det meningen att valpar från en djurpark flyttas ut till vilda lyor.

Relaterade länkar

Gå till arkivet