Flera överklaganden till Förvaltningsrätten av skyddsjakten på Skånevargen

2013-08-19 |

Två privatpersoner, varav en bifogat över 100 namnunderskrifter, och en förening har överklagat den beslutade skyddsjakten på varg i Skåne till Förvaltningsrätten, samma rättsinstans som stoppade jakten på Junseletiken i vintras.

Bland annat menar man att fårägarna som drabbats av angrepp inte gjort tillräckligt för att förebygga rovdjursskador genom att strunta i Länsstyrelsens återkommande uppmaning att stängsla bättre. 

Den planerade skyddsjakten på en varg i Skåne är tänkt att inledas nu på onsdag. 
Naturvårdsverkets beslutade i slutet av förra veckan att inleda skyddsjakten nu på onsdag. Vargen har under drygt en vecka angripit får vid fem olika tillfällen. Över 25 får har dödats.

De 100 personer som skrivit på ett av de privata överklagandena kommer från alla delar av Sverige.
Huvudargumenten till Förvaltningsrätten för att få stopp på jakten är att det inte genomförts några åtgärder för att förebygga skadorna som vargen orsakat. Och det är en direkt kritik mot fårägarna som struntat i Länsstyrelsens många uppmaningar att stängsla mot varg.
- Omfattningen av skadorna hade kunnat begränsas kraftigt om rovdjursstängsel hade satts upp, heter det bland annat.
Man pekar också på det faktum att ingen identifierad varg kan knytas till angreppen.
Kraven som framförs är:
- Skyddsjakten ska stoppas innan det utretts vilken varg som genomfört attackerna.
- Annan lämplig lösning ska prövas innan skyddsjakt beviljas.
- Skulle det visa sig att vargen är viktig för gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen ska skyddsjakt inte beviljas för den vargen.

 

Gå till arkivet