Flera Länsstyrelser säger nej till skyddsjakt

2012-03-13 |

Två vargar som befinner i Idre samebys renskötselområde får inte skjutas. Länsstyrelsen i Dalarna har avslagit samebyns begäran om skyddsjakt på vargarna som befinner sig i Drevfjället nordväst om Idre.

Länsstyrelsen konstaterar att vargarna visserligen har rört sig inom renskötselområdet, men att de till största delen har varit i områden där det inte har funnits några renar.
Länsstyrelsen i Västra Götaland som nyligen gav ett ifrågasatt tillstånd på en halt varg "för att förebygga framtida skador, överraskar och säger nej till skyddsjakt på en "oskygg" varg som dyker upp här och där i området mellan Bengtsfors och Åmål.
Under hösten har varg dödat hönor, skrämt hästar och kor samt rivit tre får. Markägare och Jägarförbundet ansökte om skyddsjakt, men vargen har inte setts sedan januari i år. Skadebilden kan inte knytas till den aktuella vargen, anser länsstyrelsen.
Dessutom anser Länsstyrrelsen att vargen inte uppför sig onormalt bara för att den rör sig i utkanten av bebyggelse.

 

Gå till arkivet