Finskryskans liv hänger nu på en skör tråd sedan även Västernorrland tillstyrker jakt

2013-01-10 |

I dag sade även Länsstyrelsen i Västernorrland ja till skyddsjakt på det finskryska paret i Junsele. Redan i går sade Länsstyrelsen i Västerbotten ja till jakt på finskryskan och hennes hane på en förfrågan från Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Västernorrland skriver i sitt beslut att man inte tror på någon större framgång för det planerade projektet att flytta eventuella valpar i vår till Mellansverige.

Länsstyrelsen menar att den begränsade möjligheten till förbättring av vargstammens genetik som kan uppnås om vargparet tillåts leva kvar i området fram till försommaren inte står i proportion till den skadebild som finns.

Vidare säger Länsstyrelsen att förebyggande åtgärder bedöms inte rimliga att genomföra i den omfattning som kommer att krävas.

Det slutliga beslutet tas av Naturvårdsverket och enligt uppgift kommer detta att offentligöras under fredagen. Finskryskan och hennes värmländske hane har högst några dagar att leva om det blir ett för vargarna negativt beslut i morgon.

Gå till arkivet