Finskryskan lät sig störas bort och har lämnat renområdet

2012-01-23 |

Foto: Naturvårdsverket. Finskryskan löste problemet "finskryskan" med sig själv och lät sig störas bort från området med ren i östra Jämtland.

Den genetiskt viktiga varg som i helgen orsakat problem i östra Jämtland, har under natten till måndag rört sig vidare.
Den aktuella samebyn ansökte på söndagen om skyddsjakt, efter att Länsstyrelsen dokumenterade en dödad ren i området.

Länsstyrelsen har i dag under förmiddagen i samråd med Naturvårdsverket beslutat om att avvakta med eventuella förvaltningsåtgärder.
– Vargen är utanför det område som ansökan berör och det finns inte renar där den nu befinner sig, säger Helena Eriksson, enhetschef på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Jämtland.
De störningsförsök som genomfördes under söndagen kan vara orsaken till att vargen lämnat området. Under dagen diskuterar Länsstyrelsen och Naturvårdsverket olika lösningar på situationen.
- Mycket beror på hur vargen nu beter sig, vart den går och om den ger sig på renar eller inte, säger Helena Eriksson. Eftersom skadan inte ännu är allvarlig finns det goda skäl att inte göra något förhastat, då denna individ bär på mycket viktiga gener för den skandinaviska vargpopulationen.
Länsstyrelsen har hög beredskap för att hantera eventuella problem som kan uppstå, tillsammans med de berörda samebyarna.
Länsstyrelsen Jämtlands län ansvarar för viltförvaltningen inom länet och Naturvårdsverket ansvarar för regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen.
Det fortsatta arbetet sker i dialog mellan myndigheterna och samebyarna som berörs.

Relaterade länkar

Gå till arkivet