Finsk-ryska vargen får inte röras! Naturvårdsverket gav klart besked till renägarna i Junsele

2012-11-08 |

Äntligen kommer den finsk-ryska vargtiken att leva ett normalt vargliv tillsammans med en sin Värmlandshane. Vargparet får inte röras har Naturvåprdsverket nu bestämt.

Finsk-ryska tiken får inte röras!
Naturvårdsverket besked till de berörda samebyarna var glasklart.
Under onsdagen var en delegation från Naturvårdsverket med generaldirektören Maria Ågren i spetsen på plats i Vilhelmina för att diskutera den genetiskt viktiga finsk-ryska vargtiken som slagit sig ner med en hane i Junseletrakten. I ett område som renägarna i två samebyar menar används som vinterbete för ren.
- Detta är ett stort steg framåt för en livskraftig svensk vargstam. Etableringar i renskötselområdet är nödvändiga för att bryta den genetiska isoleringen, och det är glädjande att naturvårdsverket nu står upp för det.
Det säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Roger Olsson som en första kommentar sedan det bliivt känt att Naturvårdsverket för första gången tillåter vargetablering i renskötselområdet.

Budskapet från Naturvårdsverket till samebyarna är att vargtiken och hennes hane ska vara kvar och tillåtas att föröka sig i området. Någon flytt av vargparet eller skyddsjakt är inte aktuellt.

Under de närmaste dagarna kommer Naturvårdverket av Regeringen att få i uppdrag att ta upp en dialog med berörda samebyar för att hitta en lösning för att vargparet ska kunna vara kvar i området. Förhoppningen är att de ska bli valpar i vår. Men dessa kommer inte att födas upp av vargparet i Junsele. Tanken ör att valparna ska placeras ut i lyor i Mellansverige. Se artikel ovan.

De ansökningar om skyddsjakt på vargparet som redan har inkommit till Naturvårdsverket kommer att avslås.

Dialogen med berörda samebyar inleddes redan på onsdagen och Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län arbetar just nu för att kartlägga reviret.

Det här är första gången ett beslut tagits att tillåta en fast etablering av varg har tagits.

Roger Olsson uppmanar både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västernorrland att nu satsa resurser för att visa att det går att förena renskötsel och varg.

- Det är inte samebyn eller enskilda renägare som ska betala priset för naturvårdsverkets kloka beslut, säger han.

Besked på onsdagen till samebyarna att vargparet från nu är skyddat mottogs inte med någon större entusiam.

- Det känns bittert, säger Tomas Nejne till SVT Mittnytt.

Han är ordförande i Vilhelmina södra sameby som är en av de två samebyar som gör anspråk på området för sina renar. Enligt natubevakare i Västernorrland har området inte använts som vinterbete för ren på flera år.

Nejne menar att beslutet kommer att drabba flera samebyar.

Gå till arkivet