Fem järvar får dödas i Jämtland

2012-01-14 |

Fram till i morgon söndag 15 januari har tre samebyar tid på sig att skjuta fem järvar.
Det är byarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsens samebyar som fått tillstånd av Länsstyrelsen att skyddsjaga tillsammans fem djur. Och man får det i förebyggande syfte för att minska skadorna på renskötseln.
Handölsdalen får skjuta två järvar, Mittådalen och Tåssåsens sameby två järvar.
Jämtlands länsstyrelse har i och med den utökade skyddsjakten på varg fått beslutanderätt även på varg. Och den utökade skyddsjakten innebär att även varg får dödas förebyggande.

Gå till arkivet