Felaktigt riggat rovdjursavvisande stängsel "släppte in" varg på jakt

2012-06-27 |

13 får dödades och två fick avlivas efter en vargattack mot ett fårhägn i går natt vid Sågmyra i Dalarna, som ligger inom Gimmenreviret.
Fårhagen är hägnad med ett femtrådigt rovdjursavvisande elstängsel som var i så dålig kondition att det inte uppfyller kraven för ett godkänt rovdjursavvisande stängsel.
På flera hålla satt nedersta tråden alldeles för högt enligt Länsstyrelsens besiktningsman som var på plats under onsdagen.

Rekommenderat mått till marken för nedersta tråden är 20 till 30 centimeter. Och det är för att vargen inte ska kunna krypa in undr stängslet.
- På flera håll satt tråden på mellan 55 och 40 centimeter över mark, säger Annika Forsberg på länsstyrelsen som läst besiktningsprotokollet.

Vilket innebär att det är lätt för en varg att krypa in.

Hon säger att hägnet inte uppfyller villkoren för att det klassas som rovdjursavvisande.

Utöver den för högt placerade nedersta tråden var flera trådar dåligt spända.

Strax innanför det område där tråden satt som högst fans det enda döda får som vargen också hade börjat äta på. Sannolikt är det i detta område som vargen tagit sig under stängslet.

Dessutom var spänningen i stängslet bara 2 900 volt vilket är långt under de 4 500 volt som rekommenderas.

Många undrar varför inte en varg hoppar in i en hage med ett stängsel som är cirka 110 cm högt, vilket den med lätthet naturligtvis skulle kunna.
Allt man kan säga är att vargar hoppar inte över trådstaket. Flera försök har gjorts med djurparksvargar som konsekvent vägrar att hoppa över just sådana staket.

Den för högt satta tråden runt den drabbade fårhagen i Sågmyra är nu flyttad ner på rätt avstånd till marken. Dessutom satte Länsstyrelsen upp s k lapptyg mot skogen får att hålla vargen borta från hagen den närmaste tiden då risken för återfall är som störst.

Utöver de 15 döda fåren saknas ett får.

Länsstyrelsen gav bidrag till stängslet då det sattes upp. Redan då påpekade besiktningsmannen vid slutbesiktningen att nedersta tråden satt för högt på flera ställen. Huruvida detta åtgärdades av fårägaren är inte känt.

Angreppet i Sågmyra visar hur viktigt det är att stängsla rätt. Just i dag går Rovdjursföreningen ut med en kampanj - Skydda fåren Rädda vargen - för att få hjälp med kostnaderna i samband med föreningens stängslingsarbete.

Föreningen som har cirka 25 planerade stängslingar planerade på olika håll i Mellansverige i sommar vädjar till allmänheten om bidrag till föreningens kostnader som uppstår då medlemmar åker ut och hjälper fårägare att stängsla. Det handlar om kostnader som reseersättning, utrustning, stängslingskurser etc. All arbetstid som läggs ner sker helt utan ersättning. Stängsel ingår inte i kostnaderna, stängslen ersätts med bidrag från Jordbruksverket efter ansökan till Länsstyrelsen.

 

Gå till arkivet