Färre vargar i Norge och fler i Sverige

2011-11-15 |

Rapporten från senaste vinterns vargspårningar visar att Norge har färra helnorska vargar än tidigare. 32-34 mot 33-39 vintern 2009-2010. Även de gränsöverskridande reviren har tappat från 33-37 till 22-25 senaste vintern.
– Samlet sett viser disse tallene at det har vært en nedgang i antall ulver som var innenfor Norges grenser, fra mellom 66 og 76 ulver vinteren 2009-2010, til mellom 54 og 59 ulver sist vinter, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

For Skandinavia som helhet er det imidlertid registrert en vekst i bestanden, fra mellom 252 og 291 ulver vinteren 2009-2010 til minst 289 ulver og maksimalt 325 ulver sist vinter.
– Dette er flere ulver enn noen gang siden de felles norsk – svenske registreringene startet i 1978, sier Kjørstad.
Selv om bestanden er rekordhøy, så har den historisk sett vært betydelig større enn den er i dag. Rundt midten av 1800-tallet ble det for eksempel skutt over 200 ulver årlig bare i Norge.
Rapporten viser samtidig at det er betydelige forskjeller i utviklingen mellom de tre delbestandene av ulv som lever i henholdsvis Norge, på tvers av grensen og i Sverige.
– Mens det var en svak nedgang i Norge og en markert nedgang i antall ulver med tilhold på tvers av riksgrensen, var det derimot en økning på hele 25 prosent for den helsvenske bestanden, fra mellom 186 til 215 ulver forrige vinter til mellom 235 til 266 ulver sist vinter, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Hela rapporten i länken nedan

Dokument för nedladdning!

Årsrapport_Ulv_2010-11.pdf

Gå till arkivet