Färre fårangrepp av varg under 2015 jämfört med åren innan

2016-03-01 |

Förra året dödades 275 får i samband med vargangrepp. Det är en minskning sedan 2013 med 145 får.
Stockholm och Dalarna är de län som har de största förlusterna med 76 respektive 64 döda får.

Att märka är att vargen inte dödar alla får som förs in i statistiken som dödade, de flesta avlivas på grund av skador och ytterligare ett lite antal har försvunnet i samband med attackerna.
Värmland och Västra Götaland som 2014 var de län som drabbades värst med 114 dödade får i Värmland och nära 90 får i Västra Götaland hade under 2015 nästan inga angrepp alls.
I Värmland angrep varg vid tre tillfällen får som orsakade att 31 får dog, varav 27 dog eller fick avlivas vid ett (1) enda angrepp.
I Västra Götaland dog 14 får efter vargangrepp under 2015.
Skåne som två år i rad fått runt 60 får dödade vardera året hade förra året inte ett enda tamdjursangrepp orsakat av varg.
Utöver får avlivades eller dödades 11 nöt av varg spritt över landet. Sammantaget dog 275 får, 11 nöt och fyra "annat" i samband med 59 angrepp av varg. Att jämföra med lodjur som utförde 98 angrepp där 222 får dog eller avlivades.
Björn dödade 11 får och ett nöt vid åtta angrepp och örn stod för tio angrepp då 23 lamm dödades.
20 hundar har dödats under 2015, tio har skadats vid angrepp från varg.
Värmland och Gävleborg sticker ut med nio dödade eller skadade hundar
med Dalarna på tredje plats.
Lodjur orsakade skador på 13 hundar varav fyra skedde i Gävleborg. Björn har dödat en hund och skadat en och örn har skadat 3 hundar. JB

Gå till arkivet