Fårnäringen i Sverige mer omfattande än någonsin – trots att antalet vargar samtidigt ökar

2013-09-30 |

Antalet får i Sverige har ökat med nära 50 procent de senaste 12 åren.

Ofta får vi höra att de gröna näringarna på landsbygden är hotade.
Orsaken är vargen heter det.
Vargens utbredning gör det omöjligt att ha tamdjur. Och därmed skulle hela landsbygden vara hotad.
Siffror som Rovdjursföreningen sammanställt visar en helt annan verklighet. Antalet får i landet har ökat med 50 procent de senaste 12 åren.

Om vi håller oss till Mellansverige och Mellansvenska
rovdjursförvaltningsområdet där de flesta av Sveriges vargar lever, har antalet får, tackor och baggar, sedan år 2000 ökat från drygt 70 000 till 110 000 djur 2012.
Detta samtidigt som antalet vargar i området ökat från ca 75 individer vintern
2000/2001 till senaste vintern runt 325 vargar.

Det är en ökning av antalet får med drygt 55 procent för en näring som sägs är
på väg att gå under på grund av vargen.

Störst är ökningen har Örebro län med 144,8 procent fler får på 12 år,
Gävleborg 111.2 procent, Västmanland 79 procent, Dalarna 59,1, Uppsala
50,6,  Stockholms län 47,6, Västra Götaland 44,4 och Värmland med 2,7 procent.

I dessa län dödades, skadades eller saknades 258 får efter 37 angrepp av varg.

Lo stod för 39 angrepp med 90 drabbade får och björn åtta
angrepp med 32 drabbade får.
Drabbade får genomsnittligt per angrepp för respektive art är nära sju får för
varg, 2,3 får för lo och fyra för björn.

För Södra rovdjursförvaltningsområdet är motsvarande siffror: Antalet får, tackor och baggar, har ökat med 50,9 procent, från 109 000 år 2000 till 165 000 2012.
Länen som ingår är Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar,
Gotland, Blekinge, Skåne och Halland.
Området är inget utpräglat rovdjursområde och berörs bara av enstaka fasta
etableringar av lodjur motsvarande 17 föryngringar eller knappt 100 lodjur
under inventeringsåret 2011/2012.
Under senare år har allt fler vargar dykt upp och då handlar det
mest om hanvargar som är ute efter att finna en tik som etablerat sig ett
revir.
Ett fåtal vandringsvargar stod för nio angrepp förra året som drabbade 153 får.
Lo och kungsörn stod för vardera 10 angrepp som drabbade 18 får.  Totalt för de tre arterna handlar det om 29 angreppstillfällen och 189 drabbade får.
Räknar man bort fåren på Gotland har Södra förvaltningsområdet cirka 900 får
färre än Mellersta och Norra förvaltningsområdena tillsammans.

I Norra rovdjursförvaltningsområdet fanns nära 21 000 får 2012, en liten men dock ökning från 2000 då det fanns 17 500 får i området.
Endast 7 procent av landets får, tackor och baggar, finns i Norra förvaltningsområde som omfattar de fyra nordliga länen Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Under 2012 gjordes 15 angrepp av rovdjur som drabbade 29 får där alla orsakades av lo och björn förutom ett angrepp med fyra drabbade får som en järv låg bakom. Varg var inte inblandat i något angrepp på får i området.

Om vi ser till hela Sverige har antalet får, tackor och baggar, åren 2000 till
2012 ökat med nästan 50 procent – från drygt 198 000 till 296 500 djur.
Räknar vi in antalet lamm 2012 fanns det totalt i landet nästan 620 000 får
innan höstslakten.
JB

Framtiden: I en lägesrapport om Svensk fårnärings framtidsplaner anges att  cirka 78 procent av landets fårföretag planerar att behålla eller öka antalet får i sin verksamhet under den närmaste treårsperioden.

De företag som planerar att minska antalet får eller helt avveckla verksamheten utgörs främst av företag med mindre besättningar och där ägarna är i åldersgruppen 64 år eller äldre.

År 2012 utgjorde företag med ett till nio får, tackor och baggar, 28 procent av landets fåröretag, medan cirka 15 procent utgjordes av företag med fler än 49 får av totalt cirka 9 250 företag.
Den genomsnittliga besättningsstorleken 2012 var 32 får.

Huvudsakligt skäl till att bedriva fårskötsel är att hålla
landskapet öppet och/eller att arbeta med djur, vilket framförallt genomsyrar
de mindre besättningsstorlekarna.
Större fårföretag anger i högre utsträckning att det ekonomiska utbytet är en orsak till varför de bedriver fårskötsel och där 90 procent av dessa företag planerar att behålla eller öka besättningsstorleken.

För att ett fårföretag skall nå lönsamhet måste det ha minst 500 tackor.


Viktig läsning

Vargen påverkar inte antalet fårbesättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till arkivet