Faktaunderlag till Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg

2010-05-04 |

Anders Ekholm, representant för naturvårdsorganisationerna i Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg, har tagit fram tre underlag till gruppen. Underlagen finns att ladda ned på regionens speciella sida.

Fäbodbrukets utveckling under senare tid
Med anledning av Gävleborgs Fäbodförenings (GFF) utskick av sin ”policy” som behandlar Grundläggande principer för ställningstagande i rovdjursfrågor, finns det anledning att beskriva fäbodbrukets positiva utveckling under senare tid. En utveckling som är ett resultat av omfattande och gynnsamma bidragssystem.

Fårnäringens utveckling i det Mellansvenska, Södra och Norra rovdjursförvaltningsområdena 2000-2008, samt rovdjursskador inom näringen.
Sedan 1980, dvs. i takt med att samtliga våra stora rovdjur började återhämta sig och öka i antal, har fårnäringen i landet ökat på ett mycket positivt sätt som är närmast unikt inom jordbruksnäringen.
Denna mycket positiva utveckling gäller i stort för hela landet, men i än högre grad i utpräglade rovdjursområden som det mellansvenska förvaltningsområdet. Denna utveckling står i bjärt kontrast till de ofta förekommande påståendena att tamdjursnäring och rovdjursförekomst inte är förenliga.

Sammanställning över antalet rovdjursangrepp, samt antalet dödade, skadade och saknade tamdjur pga. rovdjursangrepp i Gävleborg under perioden 2001-2009.
Föreliggande sammanställning berör bidragskostnader för länets insatser avseende förebyggande skyddsåtgärder för att förhindra rovdjursangrepp, samt ersättningsnivåer vid uppkomna rovdjursskador. Vidare sammanställs antalet rovdjursangrepp fördelat på respektive rovdjursart, samt antalet dödade, skadade eller saknade tamdjur orsakade av rovdjur. Jämförelse görs med motsvarande kostnader och angrepp för landet som helhet under perioden 2001-2009.

Ladda ned faktaunderlagen via länken nedan.

Relaterade länkar

Gå till arkivet