Fäbodbrukets lösning för vargacceptans

2011-04-19 |

Sverige ska ha livskraftiga stammar av de stora rovdjuren. En stor majoritet av svenska folket anser detta, och tiden då vi försökte utrota rovdjuren är för länge sedan förbi. Frågan gäller alltså inte om vi ska ha dessa djur i vår natur, utan hur vi ska hantera de konsekvenser det får.

Tamdjursägare i rovdjursområdena påverkas i stor utsträckning. När det finns rovdjur i närheten av betande tamdjur så innebär det helt andra förutsättningar än om det inte finns rovdjur. Om vi ska kunna bevara och öka antalet betande djur i rovdjursområdena så måste djurägarna kunna vara säkra på att de kan förebygga rovdjursangrepp och skydda sina djur på ett enkelt sätt. Det får inte innebära ökade kostnader eller ökad arbetsbelastning.

Relaterade länkar

Gå till arkivet