Fäbodbruket är på stark uppgång

2011-03-03 |

Det sammanlagda fäbodbruket visar en påtaglig ökning under 2000-talet. Fäbodverksamhet med djurhållning håller ställningarna i län som Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Värmland, Västernorrland, medan antalet fäbodar i Västerbotten minskar. De flesta länen tillhör de s k varglänen där man då och då hör att det inte längre går att driva fäbodarna på grund av trycket från vargen.

En sammanställning av antalet brukare som fått bidrag från Jordbruksverket för fäbodbete inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar, ger en tydlig bild av en djurhållning som håller sina positioner väl. Jordbruksverket kan betala miljöersättning för fäbodbete om betesmarken ligger vid en fäbod med en lång historia av fäbodbruk och därför har höga naturvärden. Marken skall betas år­ligen med fritt bete eller bete i storhägn. Som fäbodbete räknas både marken intill en fäbod och den mark som betas i skogen kring fäboden. Hur mycket mark som räknas som fäbodbete beror bland annat på hur många djur som betar vid fäboden.

Relaterade länkar

Gå till arkivet