EUs Miljökommission vill ha alla skyddsjaktbeslut på mail senast dagen efter att beslut tas

2012-02-21 |

Foto: Lst Dalarna. Skyddsjagat vargpar i Idreområdet.

EU-kommissionen är orolig över Naturvårdsverkets hantering av den ”utökade skyddsjakten” på varg som löper under innevarande år.
För att få insyn i hur skyddsjakten hanteras och att inte fler än de 32 vargar Länsstyrelserna har möjlighet att skyddsjaga vill EU från nu ha alla beslut som tas om skyddsjakt, oavsett om ansökan godkänts eller inte.

En annan anledning, kanske den främsta, att Miljökommissionen vill ha alla beslut snabbt är att man vill kunna jämföra hur myndigheten resonerat kring sitt beslut med de uppgifter och synpunkter om beslutet som mailas ner i stora mängder till EU från människor som är engagerade i vargfrågan på olika sätt.
Kommissionen vill kunna göra en egen bedömning och jämföra faktiskt beslut och de synpunkter som kommer in.
Kommissionen har redan tidigare bett att få alla beslut skickade till sig men enligt brevskrivaren Jean-François Brakeland hos Miljökommissionen har det kommit in bara en handfull skyddsjaktsbeslut.
Vilket sannolikt beror på att handläggarna ute på Länsstyrelserna skickat in bara godkända beslut, vilka inte varit så många sedan den utökade skyddsjakten infördes.
Sedan nyåret har fem skyddsjakter på varg godkänts vilka resulterat i en skjuten varg inom renbetet i Jämtland. Övriga fyra har ännu inte resulterat i att någon varg dödats.

 

Dokument för nedladdning!

EUs brev till Miljödepartementet .pdf

Gå till arkivet