EU uppmanar Sverige att anpassa vargförvaltningen till EU:s lagar

2015-06-19 |

De beslutade jakterna på varg sedan 2010 strider systematiskt mot EUs habitatdirektiv hävdar EU-kommissionen och skriver för andra gången ett motiverat yttrande till den svenska Regeringen.

Om två månader måste Sverige komma med en godtagbar förklaring till varför vi ännu inte sett till att våra vargar har en gynnsam bevarandestatus.

EU-kommissionen skriver i ett motiverat yttrande till Sverige att den svenska vargpopulation inte ökat till en nivå som garanterar artens fortlevnad så som förskrivs i lagen.
EU-kommissionen skriver:
- Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor. Eftersom Sverige
tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett
systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet.
- Framför allt uppfyller Sverige inte sina förpliktelser eftersom landet
inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att
licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt
och i begränsad omfattning.
Kommissionen påpekar att trots att vargen är strikt skyddad art i Sverige har man inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala vargpopulationens möjligheter att nå ”gynnsam bevarandestatus”.
Om det inte kommer något svar från Sverige, som också ska visa vad man gjort för att "reda ut situationen", kan frågan komma att dras inför EU-domstolen.
Ett "motiverat yttrande" är sista nivån innan ett ärende hamnar i EU-domstolen. Nivån innan det "motiverade yttrandet" är "formell underrättelse".
Det är i andra gånger Sverige får ett "moitiverat yttrande" i vargsaken.
Jan Bergstam

Fotnot: För att visa hur svenska myndigheter och politiker ser på
"gynnsam bevarandestatus" citerar vi en beskrivning av statusen för den
svenska vargpopulationen på Naturvårdsverkets hemsida:
"Sammantaget innebär detta dock en positiv utveckling för den skandinaviska vargstammen och ENLIGT ETT RIKSDAGSBESLUT (versaler vår markering) i december 2013 har den svenska vargstammen gynnsam bevarandestatus."

Dokument för nedladdning!

Motiverat yttrande_19 juni-15.pdf

Gå till arkivet