EU skärper tonen mot Sveriges hantering av beslut i jaktfrågor

2014-08-20 |

EUs Miljökommissionär Janez Potocnik vill i en formell underrättelse till Carl Bildt ha svar på hur Sverige kan förhindra en rättslig process i jaktfrågor.

Regeringen och Riksdagen bestämde i vintras att Naturvårdsverkets beslut i jaktfrågor inte skall gå att överklaga. Det har väckt EU att reagera skarpt. Miljökommissionären Janez Potocnik riktar tung
kritik mot Sverige i en s k formell underrättelse till utrikesminister Carl Bildt (m).
En formell underrättelse, formal notice, är nivån innan ärendet blir ett motiverat yttrande, motivated opinion. Nästa instans därefter är EU-domstolen.

Potocnik skriver bland annat att Sverige inte uppfyller kraven i Århuskonventionen när man inte ger invånarna talerätt, möjlighet att överklaga beslut, i jaktfrågor annat än till Naturvårdsverket.
Ett svar från Sverige på miljökommissionärens kritiken skall vara EU tillhanda senast 11 september.
Redan tidigt i våras varnade professorn i miljörätt Jan Darpö, för att EU inte skulle godkänna regeringens upplägg att ta bort talerätten. Det strider mot ”effektivitetsprincipen” sade han i ett föredrag i samband med Vargsymposiet i Vålådalen.
I höstas lade Regeringen fram en ny rovdjursproposition som bland annat
gav länsstyrelserna större inflytande på rovdjursjakten och därmed ökat
regionalt bestämmande. Visserligen skulle de gå att överklaga
ett länsstyrelsebeslut men bara till Naturvårdsverket. Sedan var det
stopp.
Riksdagen tog propositionen utan att ifrågasätta att beslut i jaktfrågor
nu ska stanna på nivån Naturvårdsverket. Det är det senare som EUs miljökommissionär nu kritiserar och vill ha svar på.
Avslutningsvis skriver Janez Potocnik:
"I enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppmanar kommissionen Sveriges regering att inkomma med sina synpunkter i ärendet inom två månader från mottagandet av denna skrivelse.
Kommissionen förbehåller sig rätten att, efter att ha tagit del av synpunktema eller om synpunkter inte har kommit in inom utsatt tid, vid behov avge ett motiverat yttrandeenligt samma artikel."
Jan Bergstam

 

Gå till arkivet