EU på besök för att utreda vargjakten

2010-09-09 |

ROVDJURSPOLITIK: Är vargjakten laglig eller inte?

Är jakten på varg i Sverige laglig eller inte? På onsdagen var företrädare för EU-kommissionen i Stockholm för att få mer synpunkter på saken från företrädare för regeringen, jägarna och naturvårdsorganisationerna.

– Regeringen bara svamlar, säger Tom Arnbom, Världsnaturfonden (WWF).

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen har gemensamt anmält regeringen till EU–kommissionen för den jakt på varg som de anser är olaglig.

Vargen är som bekant en hotad art. Hotade arter får inte jagas. Regeringen lutar sig mot en undantagsparagraf i EU:s art- och habitatdirektiv.

Naturvårdsorganisationerna anser att regeringen tolkat den paragrafen fel, och att vargjakten därför är olaglig.

Deras anmälan till kommissionen ledde till att kommissionen skrev brev till regeringen där man begärde svar på ett stort antal frågor kring den förda vargpolitiken.

Relaterade länkar

Gå till arkivet