EU lyssnade på miljörörelsen - inleder process mot Sveriges licensjakt på varg

2011-01-27 |

Den svenska licensjakten på varg kommer att få sitt efterspel. Idag beslutade EU-kommissionen om att inleda en överträdelseprocedur mot Sverige som kan leda till att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen. Beslutet är ett resultat av den anmälan som den svenska miljörörelsen, där Svenska Rovdjursföreningen är en viktigt aktör, gjorde i mars förra året.

Går inte att överklaga
Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige riktade in sin EU-anmälan främst på att vargstammen sköts av kraftigt under 2010 i ett läge där den fortfarande var liten och sårbar och på att regeringen satte ett tak för stammen på 210 vargar. Sedan dess har ännu en licensjakt ytterligare försvagat den svenska vargen. Det går inte att överklaga jaktbeslut i Sverige och organisationerna tvingades därför att vända sig till EU-kommissionen.

- Vi ser inte detta som någon seger, utan tyvärr är det en konsekvens av Sveriges agerande i vargfrågan, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Under licensjakten har ledande djur, alfadjur, skjutits och det har förekommit skadeskjutningar. Dessutom har radiomärkta vargar dödats.

- Förhoppningsvis kommer vi aldrig mer behöva se dessa jakter på ett fridlyst, hotat rovdjur. Licensjakterna 2010 och 2011 har försvagat den svenska vargstammen och gjort den än mer sårbar för sjukdomar och illegal jakt, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Bara skyddsjakt är tillåtet
Efter en flera månader lång process kan det till sist bli EU-domstolens sak att slå fast om licensjakten strider mot EU:s så kallade art- och habitatdirektiv, det vill säga reglerna för bevarandet av hotade arter.
Direktivet innebär att hotade arter som varg bara får dödas undantagsvis och om det inte försvårar upprätthållandet av "gynnsam bevarandestatus".

- Vetenskapen är tydlig med att vargstammen är hotad och måste växa till sig för att en gynnsam bevarandestatus ska uppnås. Det krävs också ett tillflöde av nya gener genom en naturlig invandring, som i ett inledningsskede kan kompletteras genom en noga förberedd och varsam inplantering, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om beslutet att inleda ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige, via länkarna nedan.

Dokument för nedladdning!

110127_Prm_Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet