EU-kritik gömdes undan

2011-01-05 |

Vargen är skyddad från all jakt enligt EU:s habitatdirektiv utom i några väldefinierade fall. Licensjakt är under inga förhållanden tillåten. Brevet framhåller att ingen ytterligare jakt än den som genomfördes 2010 ska tillåtas innan överklagandet beträffande denna jakt färdigbehandlats hos EU, skriver Annika Rullgård.

Det torde vara de flesta bekant att Naturvårdsverket beslutat att 20 vargar ska skjutas den 15 januari och en månad framåt.

Vad som är mindre bekant är att den 7 december skickades ett brev från kommissionär Janez Potocnik till miljöminister Carlgren, ett brev som på flera punkter är mycket kritiskt till den beslutade vargjakten.

Vargen är skyddad från all jakt enligt EU:s habitatdirektiv utom i några väldefinierade fall. Licensjakt är under inga förhållanden tillåten. Brevet framhåller att ingen ytterligare jakt än den som genomfördes 2010 ska tillåtas innan överklagandet beträffande denna jakt färdigbehandlats hos EU.

Detta mot vargjakten synnerligen kritiska brev skickades från Bryssel den 7 december men diariefördes inte förrän den 17 december hos regeringskansliet, samma dag som jaktbeslutet togs. Den 22 december fanns brevet hos Naturvårdsverket men är inte diariefört.

Handläggning och beslut om att 20 vargar ska sätta livet till togs således medan det kritiska brevet från EU i mer än en vecka låg undangömt.

Läs hela debattartikeln via länken nedan.

Relaterade länkar

Gå till arkivet