EU-kommissionen kräver av Sverige att upphöra med licensjakten på varg

2011-06-21 |

Kommissionen är kritisk till att Sverige inte kommit igång med den genetiska förstärkningen av vargstammen. Vargen på bild är Galvenhanen som flyttades, vandrade och sköts. Foto: Naturvårdsverket

När vi nu kan läsa detaljerna i det motiverade yttrandet från EU-kommissionen till den svenska regeringen om licensjakten på varg kan vi konstatera att kommissionen är långt mer kritisk på flera punkter än vad som tidigare framkommit.
I princip uppmanar kommissionen Sverige att sluta licensjaga varg.

Så här skriver kommissionen: Sverige uppmanas i sitt svar att bekräfta att överträdelserna under 2010 och 2011, som följd av bland annat den felaktiga tolkningen av artiklarna 12 och 16, inte kommer att upprepas.
EU-kommissionen vill alltså att Sverige lovar att upphöra med licensjakten.

Sverige och miljöminister Andreas Carlgren får bakläxa på punkt efter punkt i sitt svar på den formella underrättelsen från kommissionen, som var den förra skrivningen från EU. Svaret har nu lett fram till ett motiverat yttrande där tonen mot Sverige skärpts ytterligare.
I princip är nu Sverige förbjudet till ytterligare licensjakt.
Bland annat underkänner kommissionen påstående att licensjakten genomfördes i ”begränsad omfattning” och ”i begränsad mängd”, både under 2010 och 2011 eftersom antalet vargar som skulle fällas bestämdes innan jakten till 27 respektive 20 vargar.
- Att döda en betydande del av populationen av en strikt skyddad och hotad art i en licensjakt uppfyller inte kravet på uttag ”i begränsad omfattning”, skriver kommissionen.
Man är också kritisk till att Sverige inte har tagit hänsyn till den totala dödligheten för varg som under 2010 var 62 döda vargar, vilket motsvarar ca 30 procent av den svenska vargstammen 2009-2010.
- Mot denna bakgrund är det allt tydligare att licensjakten inte uppfyller kraven på uttag ”i begränsad omfattning” och ”i begränsad mängd”.
Även uteblivna insatser för att stärka genetiken i vargpopulationen kritiseras. Det  finns ingen helhet i insatsen för den svenska vargstammen menar kommissionen.
En liten detalj, kommissionen underkänner uppgiften från Länsstyrelsen i Värmland som i ett yttrande inför svaret till kommissionen påstod att acceptansen till varg ökat. Eftersom detta påstående bygger på löst prat i kontakt med folk ute i länet säger kommissionen att man inte kan ta hänsyn till den bedömningen eftersom den inte är vetenskapligt underbyggd. Carlgren har använt det värmländska folkpratet som en sanning under hela våren.

Vi kan utlova en intressant läsning i det bifogade  motiverade yttrandet.  

EU-kommissionens slutsats lyder:
"Europeiska kommissionen anser följaktligen att Sverige genom att anta en vargpolitik som påverkar och sannolikt i framtiden kommer att påverka möjligheterna till en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargen genom att
- begränsa den svenska vargstammen till ett givet tak,
- tillåta licensjakt på en strikt skyddad art som inte har gynnsam bevarandestatus på grund av populationsdynamik och begränsning av det naturliga utbredningsområdet,
- medge flyttningar av varg för vilka det inte finns några garantier för att de kommer att genomföras, som inte är förberedda på ett sätt som garanterar ett snabbt genomförande, och som i varje fall inte har realiserats än,
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artiklarna 12 och 16 i habitatdirektivet när man har tillåtit licensjakt på varg."

I början av juli kommer kommissionen till Sverige och då kommer bland annat Jägareförbudnet att få tillfälle att träffa kommissionen. På sin blogg skriver Gunnar Glöersen att man då ska ta upp SJFs viktigaste frågor: Jakt med lös hund, krav på minskade koncentrationer, nationellt självbestämmande, regionala beslut m.m.
Undrar om han då kommer att använda sig av siffran 22 revir i Värmland som i verkligheten är 13, när han skall prata koncentrationer.

Dokument för nedladdning!

Motiverat yttrande.pdf

Gå till arkivet