EU ifrågasätter Sveriges vargpolitik

2010-12-23 |

EU-kommissionen fortsätter att ifrågasätta den svenska vargpolitiken. Miljökommissionären Janez Potocnik varnar nu regeringen för att låta jakten starta innan komminssionen fått svar på sina frågor.

Potocnik skriver i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren att "flera aspekter av den svenska vargpolitiken reser allvarliga frågor".

Både licensjakten på varg och det beslutade taket för antalet vargar samt planerna på inplantering av varg innehåller delar som tycks oförenliga med EU:s regler för bevarande av rovdjur, framhåller Potocnik.

Trots att kommissionären Janez Potocnik ifrågasätter motivet för licensjakten, att den skulle öka lokalbefolkningens acceptans för vargstammen, så upprepar miljöminister Andreas Carlgren detta motiv i sitt svar till Potocnik utan att kommentera de alternativa metoder som finns och som Potocnik anger i sitt brev.

Relaterade länkar

Gå till arkivet