Erkänn att en väl underbyggd beräkning är bättre än en dåligt underbyggd beräkning!

2017-06-05 |

- Svenska Jägareförbundet borde erkänna att en väl underbyggd beräkning är bättre än en dåligt underbyggd beräkning!
Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, med anledning av ett uttalande från Jägareförbundet häromdagen.

I fredags riktade Svenska Rovdjursföreningen kritik mot Naturvårdsverket, för att de fortsätter använda en föråldrad beräkningsmodell och därmed överdriver hur många vargar det finns i landet. Samma dag gjorde Svenska Jägareförbundet ett uttalande, där de sa att det tvärtom är bra att hålla fast vid den föråldrade beräkningsmetoden några år till, "eftersom det krävs betydligt bättre underlag än en teoretisk beräkning av vargstammens sammansättning för att ens överväga att ändra omräkningsfaktorn". Det argumentet ger Torbjörn Nilsson inte mycket för.

- Den gamla beräkningsmetoden, att multiplicera antalet valpkullar som fötts föregående år med tio och anta att det motsvarar hur många vargar som finns, är ju också en teoretisk beräkning. Och den beräkningsmetoden har aldrig utvärderats vetenskapligt. Den baseras på data från bara tre år, och det under år då vargstammen var betydligt mindre än idag. Beräkningsmetoden stämmer inte för dagens större vargpopulation, säger Torbjörn Nilsson.

Naturvårdsverket anade för några år sedan att den gamla modellen inte höll längre, och gav vargforskarna i Skandulv i uppdrag att utveckla en beräkningsmodell som bygger på data från en mycket längre tidsperiod. Den modellen, som har granskats och publicerats vetenskapligt i fjol, tar också hänsyn till att antalet vargar varierar över året. Beräkningarna visade att i december är det troligaste antalet vargar åtta gånger antalet familjegrupper som finns då, och i mars är det troligaste antalet vargar 7,67 gånger antalet familjegrupper som finns då.

Tillämpat på de senaste inventeringsresultaten så blir det ganska stor skillnad. Den föråldrade metoden ger resultatet att det inför årets föryngring skulle funnits omkring 355 vargar i landet, medan den nya metoden tyder på att det bara var omkring 257 vargar.

- Rovdjursförvaltningen måste hela tiden baseras på så aktuell och välgrundad kunskap som möjligt, fortsätter Torbjörn Nilsson. Inte minst är detta viktigt när det gäller hur många det finns av de olika rovdjursarterna. Om man överskattar hur många det finns, samtidigt som man tillåter en viss jakt, så är det stor risk att jakten blir för omfattande. 

- Om man inte kan använda den nya, bättre underbyggda beräkningsmetoden, då kan man inte heller använda den gamla eftersom vi vet att den är sämre. Och om man inte ska använda teoretiska beräkningar, då återstår att anta att vargpopulationen bara består av de individer som kunnat identifieras och som inte konstaterats vara döda. Eller så får man dra slutsatsen att det inte finns tillräcklig kunskap om vargstammens storlek för att kunna tillåta någon vargjakt överhuvudtaget, avslutar Torbjörn Nilsson. 


Länkar:

Svenska Rovdjursföreningens pressmeddelande 2/6 med kritik mot Naturvårdsverket

Svenska Jägareförbundets uttalande 2/6

Gå till arkivet