En (1) av 601 undersökta rävar bärare av dvärgbandmask

2011-03-14 |

Ännu är det för tidigt att säga något om hur spridd rävens dvärgbandmask är.
SVA har nu undersökt 601 rävar skjutna under 2011 och ingen av dessa har varit infekterad med rävens dvärgbandmask. Hittills är det enbart en räv, skjuten i december 2010 i Uddevallatrakten, som påvisats smittad med parasiten.

Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om smittoläget utifrån det underlag som finns.
- Att vi inte funnit någon mer infekterad räv kan tyda på att smittan inte är så utbredd. Men vi kan inte dra några slutsatser ännu. Det kan också vara så att rävarna har hunnit göra sig av med smittan och att vi kommer att hitta parasiten i gnagare när vi drar igång den undersökningen i april, säger Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.
SVA avser att undersöka ungefär 3000 rävar och samtidigt pågår en hundträcksundersökning. Inget av de hittills inkomna och undersökta proverna från hundträck har visat någon smitta. Så snart snön smälter kommer en gnagarinsamling att starta.
- Sammantaget kommer dessa undersökningar att ge oss ett bättre underlag för att bedöma hur spridd rävens dvärgbandmask är i Sverige, säger Marianne Elvander.
Alla undersökningar syftar till att kartlägga utbredningen av rävens dvärgbandmask i Sverige. När det är kartlagt kan SVA bedöma smittoläget och utifrån den värderingen kan SVA och andra myndigheter ge rekommendationer om smittorisk. Tillsvidare gäller tidigare rekommendationer.

Gå till arkivet