Efter vinterns inventering: Antalet vargfamiljer klart under miniminivån

2018-06-02 |

Som det ser ut efter de senaste tre årens inventeringar blir spår efter varg snart sällsynta igen i Sverige.

Som Rovdjursföreningen redan i mars kunde konstatera är den svenska vargpopulationen nu inne i fritt fall sedan våren 2014.
Under vinterns inventering konstaterades endast 30,5 familjegrupper att jämföras med 43,5 vintern 2014-2015.
En minskning med 30 procent.

Årets båda inventeringar, den fysiska och spillningsinventeringen, ger båda samma resultat: När vinterns inventeringssäsong avslutades 31 mars fanns inte fler än runt 250 kända levande vargar i landet.
Den omfattande tjuvjakten på varg som pågått under senare år finns av
naturliga skäl inte med i statistiken eftersom den exakta omfattningen
inte finns dokumenterad.
Samtidigt som den fysiska inventeringen av antalet familjegrupper genomförts under vintern har även en spillningsinventering gjorts. Den senare visar att det fanns +- 315 vargindivider i den svenska populationen.
20 av dessa tillhör den norska populationen enligt gängse fördelningsprincip av gränsreviren, dessutom har 44 svenska vargar av de DNA-identifierade konstaterats döda senare under inventeringsperioden.
Vilket innebär att den svenska populationen när inventeringsperioden var över bestod av +- 250 individer - minus det antal okänt dödade i tjuvjakt, drunkning,
ihjälsparkade etc.
Spillningsinventeringens resultat jämförd med den fysiska inventeringen visar i princip samma siffror när årets kända döda familjegrupper dras bort. I inventeringsrapporten anges antalet familjegrupper i Sverige till 28 plus 2,5 familjegrupper på den svensknorska gränsen. Drar vi bort de familjegrupper som försvann helt eller delvis under licensjakt och skyddsjakt under den gångna
vintern har vi inte mer än 24 familjegrupper kvar vid
inventeringsslutet.
Alltså 240 vargar enligt nuvarande omräkningsfaktorn
tio.
Räknar vi med den rätta som snart kommer att införas, alltså
faktorn åtta, har vi inte mer än runt 190 vargar. Och redan ropar Jägarförbundet på fortsatt licensjakt kommande vinter.

Dokument för nedladdning!

Ulv_Slutrapp_17-18.pdf

Gå till arkivet