Dokkasvargen sköts till döds när han kom "hem" - utan att ha haft kontakt med ren

2011-05-14 |

Foto: Naturvårdsverket. "Ska det här vara nödvändigt, jag går tillbaka ändå", tycks han säga Galvenhanen när han står där med en bedövningspil i baken när han fångades in.

I dag söndag förmiddagen kom Naturvårdsverkets dödsdom mot Dokkasvargen.
Bara en timma efter beslutet var varghanen död. Enligt uppgift från Naturvårdsverket hade varghanen ännu inte haft någon kontakt med ren när den sköts.
I lördags kom vargen tillbaka till område där han fångades in, på Gällivare samebys renbetesmarker.
Samebyn sökte genast skyddsjakt för vargen.

Till NSD sade samebyns företrädare att vargen redan är inne i renhjordarna och oroar.
Det här måste bli en väckarklocka för de som är ansvarig för den pågående experimentet kallat "Den svenska rovdjurspolitiken". Man kan inte utsätta djur för den behandling som Dokkasvargen utsatts för. Och går det över huvud taget att flytta vargar hur som helst? Tydligen inte. Av fyra flyttade vargar i Skandinavien sedan 1984 har tre gått tillbaka tlll fångstplatsen. En blev förälskad på vägen och stannade.

-Den är i ett område där det finn renar som håller på att kalva och det är en plats som är svårt att övervaka. Vi vill inte ta allt för stora risker, säger Per Risberg, biträdande enhetschef viltförvaltningen, Naturvårdsverket till NSD.

Som skriver vidare:
"Naturvårdsverket kunde under morgonen konstatera att vargen, efter att ha vilat några mil från Dockasberg, nu börjat röra sig ditåt igen.

 -Den är på väg precis till den platsen där vi flyttade den ifrån.

Det är ett område där den kan vara svår att hitta. Länsstyrelsen kommer under söndagen att söka efter den med helikopter."

När vargen var död säger Per Risberg till Svenska Dagbladet:
- Den hann som väl var inte in i det området där renarna finns. Då hade det förmodligen blivit mycket värre.

Vargen fångades här första veckan i april och släpptes söder om Garpenberg i södra Dalarn. Han har vandrat över ca 95 mil på drygt en månad för att komma tillbaka.

Ganska snart efter utsläppet i Dalarna tog vargen riktning norrut och var snart inne i Gävleborgs län. Vargen är försedd med sändare och Länsstyrelsen har kunna följa vargens vandring.

På sin väg norrut från södra Dalarna passerade han igenom sitt födelserevir. Sedan han släpptes har han gått på samma kurs, norrut mot Gällivare samebys renbetesområde där han fångades in.

Protester mot utsläppet
-Vi har minst 16 vargrevir, som berör Dalarna, och ett i övrigt mycket högt rovdjurstryck, så det är helt otänkbart att här ta emot den aktuella vargen, sade Thomas Björklund, som är ordförande i Jägareförbundet Dalarna, samma vecka som varen sedan släpptes ut.
Samma sak sade LRF:- Skogarna kring Garpenberg är det mest olämpliga stället för varg i hela Dalarna.- Släpper man ut en varg här så har den ett välfyllt skafferi. Här har vargen nära till jordbruksbygderna i Husby, Hedemora, Avesta, By och Folkkärna, det område där det är tätast med betesdjur i hela länet, sade Andreas Eriksson, ansvarig för viltvårdsfrågor inom LRF:s lokalavdelning.Onödigt skrammel eftersom vargen ganska snart bestämde sig för att dra iväg. Var vargar ska släppas är med all tydlighet en onödig fråga att lösa eftersom de inte stannar på platsen.
Förra veckan bad Naturvårdsverket länsstyrelserna om förslag på område i Mellansverige där vargen kunde sättas ut. Man fastnade för ett område söder om Garpenberg hos en privat markägare.

Vargen är en avkomma från Galvenreviret. Med andra ord en genetiskt viktig varg. Och att flytta viktiga vargar är en del av ingredienserna i den uppgörelse som staten har med Jägareförbundet som nu protesterar mot att flytta vargen till Dalarna. En annan del i uppgöreösen är licensjakten. Även där protesteras det men då handlar det om att man inte fått tillräckligt många vargar att döda på licensen.

Vargen har jagat ren i Gällivare sameby och därför flyttades den. Alternativet var skyddsjakt.

– Händelserna gjorde att det blev nödvändigt att flytta vargen, säger Helene Lindahl Vik på Naturvårdsverket.
Varghanen är samma varg som upptäcktes hade jagats i flera mil med snöskoter i området Dokkasberget där den senare fångades in.

Viktiga valpar
Forskare vid Stockholms universitet har på Naturvårdsverkets uppdrag utrett hur viktiga avkommorna till östliga vargar är för att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige. De är valpar till en östlig invandrare och en skandinavisk varg och frågan är då hur inavlade de är. Forskarnas slutsats är att avkommorna inte är inavlade och att den genomsnittliga släktskapsgraden är ungefär hälften av den för övriga vargar i Sverige, som bedöms vara mer besläktade än helsyskon.

– Valparna till östliga vargar är viktiga för att minska inavelsgraden i det här skedet. Det behövs också att nya, helt obesläktade vargar kommer in i landet och förökar sig, säger Helene Lindahl Vik.

–  Ingen jakt har tillåtits i Galvenreviret och inte heller i andra revir med kända avkommor. Undersökningar av fällda djur efter licensjakten, visar att ingen av dem är valpar till östliga vargar. Det område i Sverige där den flyttade vargen så småningom bildar revir, kommer också att undantas från en licensjakt.

Däremot finns det alltid en möjlighet till skyddsjakt på vargar om det finns risk för att de kan orsaka en allvarlig skada. Det gäller även den varg vi nu vill flytta,  säger Helene Lindahl Vik.

Så gick flytten till
Vargen sövdes från helikopter med en bedövningspil. Det är samma metod och medel som man använder då stora rovdjur förses med sändare av forskningsskäl. Man följde vargen tills bedövningen tog. Därefter tog man en del prover och vargen försågs med radiosändare samt avmaskades. Veterinär var med under sövning och transporten med flyg från Norrbotten till utsläppsplatsen i Dalarna, där vargen släpptes efter ett tidigare godkännande av markägaren. Vi kan nu följa hur den förflyttar sig med hjälp av radiosändaren.

Fakta

Den svenska vargstammen härstammar från tre vargar som vandrade in på 1980-talet. Flera östliga vargar har kommit in i Sverige och Norge sedan dess, men bara två har kommit ner till Mellansverige och förökat sig. Det är Galvenhannen och en hanne i Kynna, Norge. Båda har fått kullar tre år i rad. Sammantaget är det känt att 16-17 valpar fötts och överlevt till följande vinter i Galvenreviret och 19-21 valpar i Kynnareviret.

Bakgrund
Två veckor före infångandet i början av april fick länsstyrelsens naturbevakare tips om att en varg förföljts av personer på skotrar i upp till två mil vid Dokkasberg utanför Överkalix.

De åkte till platsen och kunde konstatera att så var fallet.

Det har varit minst en skoter, kanske fler, inblandade i händelsen.
Polisen har kunnat konstatera att vargen verkligen var hetsad och inte följts efter på annat vis.
- Den har flytt för sitt liv och hetsats oerhört mycket, säger polismannen Lars Lundman.

Man trodde först att vargen var död, men den hittades levande sedan man satt in helikopter och värmekamera. Vargen fanns i området kring Dokkasberg, på gränsen mellan Boden, Överkalix och Gällivare kommuner.
I nuläget finns ingen känd gärningsman, som polisen uttrycker saken.
-  Det rör sig om illegal rovdjursjakt, alltså brott mot jaktlaglagstiftningen, förklarar Lars Lundman.

Vi har fått in tips, rykten som har florerat.
Polisen vädjar åter till allmänheten att höra av sig med tips.
Naturbevakarna på länsstyrelsen håller koll på området och vargen.
- Ett skäl är att vi inte vill ha mer jakt på den.
Ett annat är att man skall ha kontroll var den finns när den ska flyttas.
Om flytten av vargen kommer att räknas som en infyttad varg återstår att se.

Relaterade länkar

Gå till arkivet