Död varg hittades flytande i tjärn i genetiskt viktiga Gåsbornreviret på gränsen Filipstad/Hällefors

2012-05-06 |

En död varg har hittats ett tjärn i Filipstads kommun.
Vargen låg och flöt i Stora Rötjärn nära Sångshyttan, på gränsen mellan Filipstad och Hällefors kommuner. Polisen vill nu har reda på om vargen kan ha förgiftats eller fått någon smitta från den slaktplats som ligger i närheten.
En utredning om grovt jaktbrott har inletts av en miljöåklagare.
Den döda vargen är den tjugonde kända vargen som dött i Skandinavien i år.

Det finns inga yttre skador på vargen som upptäcktes i tjärnet av några personer som passerade platsen. Därför är polisen angelägen om att få reda på vad som orsakat vargens död.
Stora Rötjärn ligger inom det genetiskt viktiga Gåsbornreviret som sträcker sig utefter gränsen mellan Värmland och Örebro län. Föräldratiken i reviret härstammar från norska Kynnareviret. Sannolikt är den döda vargen från Gåsbornreviret, men i princip kan det vara en för området främmande varg.
Slaktplats för älg som ligger nära tjärnet har undersökts av polisens tekniker. Man söker ett svar på frågan om vargen möjligen ätit utlagt gift bland slaktresterna. Och då kan brottsrubriceringen komma att bli förgöring.
Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala tar nu hand om vargkroppen för att undersöka dödsorsaken och också genom DNA ta reda på vargens utsprung.

Fakta
Förgöring är ett brott enligt svensk lag. I 13 kap 8 § brottsbalken föreskrivs:
Framkallar någon allmän fara för djur eller växter medelst gift eller genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs eller på annat dylikt sätt, dömes för förgöring till böter eller fängelse i högst två år.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att skada eller om egendom av betydande värde utsatts för fara.

Gå till arkivet