Djurskyddet vill ha ett ord med i arbetet för hållbar rovdjurspolitik

2011-09-27 |

Foto: Lina Ricklund. En hållar rovdjurspolitik måste ta hänsyn också till djurskyddet menar Djurens Rätt.

Eftersom rovdjursfrågan är mycket infekterad är det olyckligt och kan upplevas som en politisk styrning att inte släppa in de intressen som ser till djurskyddsaspekterna på förvaltningen av varg.
Det skriver Djurens Rätt i ett öppet brev till Miljödepartementet med anledning av att organisationen ställts utanför den nationella kommitté som ska vara med att utforma en hållbar rovdjurspolitik.
Djurens Rätt menar att det därmed saknas insikt om det lidande det innebär när föräldrapar skjuts bort och när djur skadskjuts.

Naturskyddet kan inte ensamt stå för både naturvårdsaspekterna och djurskyddsaspekterna i förvaltningen av denna kontroversiella art som trots allt uppskattas av en majoritet av befolkningen.
Är det ett medvetet beslut att ta in jägarorganisationer, LRF och andra vars verksamhet är av sådan natur att de själva upplever sig stå i en uttalad konflikt med starka rovdjursstammar i Sverige och att utesluta djurskyddsorganisationer?
Om inte uppmanar vi regeringen att göra ett tillägg och släppa in djurskyddsintresset i den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg!


Brevet i sin helhet:

När regeringen inrättade viltförvaltningsdelegationer i länen fanns inte djurskyddsintresset representerat. När Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Jaktkritikerna uppvaktade Miljödepartementet i frågan menade sakkunnig Rouna Burman att detta inte var någon medveten strategi utan att djurskyddsintresset "helt enkelt föll bort".

När nu regeringen tillsatt en nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg ser vi att djurskyddsintresset återigen saknas, vilket vi finner mycket anmärkningsvärt.

Eftersom rovdjursfrågan är mycket infekterad är det olyckligt och kan upplevas som en politisk styrning att inte släppa in de intressen som ser till djurskyddsaspekterna på förvaltningen av varg. Därmed saknas insikt om det lidande det innebär när föräldrapar skjuts bort och när djur skadskjuts. Naturskyddet kan inte ensamt stå för både naturvårdsaspekterna och djurskyddsaspekterna i förvaltningen av denna kontroversiella art som trots allt uppskattas av en majoritet av befolkningen.

Är det ett medvetet beslut att ta in jägarorganisationer, LRF och andra vars verksamhet är av sådan natur att de själva upplever sig stå i en uttalad konflikt med starka rovdjursstammar i Sverige och att utesluta djurskyddsorganisationer? Om inte uppmanar vi regeringen att göra ett tillägg och släppa in djurskyddsintresset i den nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg!

Djurens Rätt representerar många medlemmar och sitter på en stor kompetens i frågor som rör djur. Vi är djupt engagerade i rovdjursfrågan och har bland mycket annat yttrat oss över samtliga remisser som kommit i vargfrågan.

Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Djurens Rätt

Gå till arkivet