Djurens Rätt uppmanar regeringen att agera mot den illegala rovdjursjakten

2010-05-24 |

Djurens Rätt kräver att regeringen snarast kriminaliserar försök och förberedelse till jaktbrott. Det bör vara förbjudet och straffbelagt att importera, sälja eller inneha anordningar som kan användas som vapen vid jakt, till exempel fällor, trampsaxar och fångstsnaror. Obligatorisk märkning av skotermattor, jaktförbud under vissa tider och fällförbud är andra förslag till åtgärder.

Det är sedan tidigare väl känt att omfattningen av den illegala rovdjursjakten är stor. Bland annat har Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstaterat att omkring hälften av all dödlighet bland varg orsakas av illegal jakt. Dokumentären Vargkriget som nyligen sändes i SVT ger ytterligare stöd för detta. Det är inte bara en fråga om att individer dödas utan också om att många djur skadas mer eller mindre avsiktligt eller till och med plågas till döds med sadistiska metoder. Den här typen av brottslighet är svår att upptäcka och utreda, då den utförs i områden där inte många personer som inte själva jagar rör sig.

­- Det verkar inte heller finnas något större intresse bland jaktens intresseorganisationer att anmäla förövare, säger Lise-Lotte Norin, ansvarig för jaktfrågor hos Djurens Rätt.

Relaterade länkar

Gå till arkivet