Det var inte föräldrahanen i Skultuna som sköts i söndags - det var en av revirets ungvargar

2012-03-26 |

Foto: SVA. Den unga varghanen sköts med ett skott snett framifrån i bogen. Kulan passeade genom båda kungorna och ut strax bakom bröstkorgen på höger sida. Röntgen visade att det var en ung varg som inte vuxit färdigt.

Alla jaktetiska aspekter är nu lagda åt sidan i vargpolitiken. I söndags morse sköts föräldrahanen i Skultunareviret - trodde man.
När SVA i Uppsala på måndagen började titta på vargkroppen kunde man snart konstatera att det istället pekade emot att det handlade om en ung varghane född 2011.
Att man nu skjutit en oskyldig varg förändrar inte jakten de sista dagarna. Tillståndet gäller för två vargar i reviret.
- Vi fortsätter jaga veckan ut, säger David Bruun, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Först strax före lunch på måndagen blev det allmänt känt att en varg i Skultunareviret var död, skjuten. Över ett dygn höll Länsstyrelsen i Västmanland saken hemlig vilket visar att man inte är särskilt bekväm i sin roll att jaga föräldravargar som snart är mitt uppe i valpbestyren.

Båda föräldrarna behövs
Alla förutsatte att det handlade om föräldrahanen eftersom det i beslutet för skyddsjakten står att jakten skall inriktas på föräldradjuren. Hade det varit föräldrahanen hade det betytt att vargtiken hade fått föda sin nya valpkull i månadsskiftet april maj utan stöd av sin hane. Vilket skulle innebära stora påfrestningar både för tiken och valparna. Utan hanens hjälp att bära hem mat skulle inte honan klara valparna som skulle svälta ihjäl sannolikt.
- Vår bedömning är inte det är några problem för tiken att klara valparna själv, säger David Bruun.
Han säger att detta har man fått lära sig på en kurs.
Sunt förnuft säger annat. Varför skulle vargar annars leva i parförhållande. Hos andra rovdjur som björn, järv och lo lever honorna ensamma med sina ungar och klarar själva att föda upp dem.

Fullt frisk ung varghane
På tisdagen gjordes en mer noggrann undersökning av den dödade vargen. Det man tittade på under måndagen var just sådant som talar om åldern på vargen. Veterinär Erik Ågren som utförde obduktionen beskriver vargen som ung varg som inte hade några synliga defekter.
Att man skjutit en varg som inte gjort sig skyldig till något av de angrepp som orsakat skyddsjakten kommer inte att förändra något de dagar som är kvar av jakttiden.
- Vi har en varg kvar att jaga, säger David Bruun.
Däremot är han mer tveksam till vad som händer efter lördag 31 mars då tiden för skyddsjakten går ut.
- Vi börjar närma oss valpningen och då kan vi inte ha en jakt där vi riskera att skjuta tiken som skulle innebära att valparna skulle lämnas att dö, säger han.
I januari beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på två vargar i Skultunareviret. Det handlade om att ta bort föräldradjuren som under sommaren och hösten dödat några få hundar och angripit en (1) fårbesättning i revirets centrum.

Sade först nej till skyddsjakt
Efter attacken på fårbesättningen i början av oktober då ca 15 får dödades eller skadades kom en ansökan om skyddsjakt. Länsstyrelse med stöd av Viltskadecenter sade nej till skyddsjakt. I slutet av året släpptes ytterligare en jakthund av samma jägare och ägare till en jakthund som attackerats och dödats tidigare under höstjakten.
Då plötsligt sade Länsstyrelsen ja till jakt, med inriktning på föräldradjuren.
Enligt EUs direktiv får inte skyddsjakt utfärdas på så lösa grunder. Det måste klart framgå vilken varg som orsakat skadan och även att det ska finnas risk för framtida allvarliga skador.
Trots starka protester, bland annat menade man att de halvvuxna sju till åtta valparna i reviret från 2011 inte skulle klara sin försörjning om föräldravargarna försvann så tidigt under vintern. Ett argument som inte Länsstyrelsen lyssnade på trots att det inte finns något som säger att 10 månader gamla valpar klarar att jaga själva.
Dagarna gick och vargparet lyckades hålla sig undan och levde fortfarande när tiden för skyddsjakten gick ut sista februari. Då förlängde Länsstyrelsen jakten ytterligare en månad. Paret skulle bort till varje pris, trots att inga nya angrepp på varken tamdjur eller hundar rapporterats under de nära två månader jakten pågått.
Bristen på snö gjorde att det blev mycket svårjagat eftersom vargarna inte gick att spåra för en ringning.

Tveksam till fortsättning av jakten
Skyddsjakt på en varg pågår alltså ytterligare några dagar. Om det blir fortsatt skyddsjakt från 1 april återstår att se.
Att tiken är dräktig är inte heller något som Länsstyrelsen tycks väga in i bedömningen av jakt eller inte, i så fall hade man aldrig förlängt jakten från 1 mars.
Man behöver inte tvivla på att tiken är dräktig, paret fick sin första valpkull förra året med sju till åtta valpar och vargparet är i sina bästa år för nya kullar.

 

Gå till arkivet