Det var fel av Naturvårdsverket att godkänna en andra skyddsjakt på Junseletiken

2013-05-28 |

Rovdjursföreningen och övriga naturorganisationer som i februari överklagade Naturvårdsverket beslut att godkänna en andra skyddsjakt på Junseletiken har nu fått rätt av Förvaltningsdomstolen.
Junseletiken fick inte jagas.

I dag upphävde domstolen Naturvårdsverkets beslut från 26 februari att ge Vilhelmina södra sameby tillstånd att inleda skyddsjakt på Junseletiken.

I praktiken upphävdes beslutet av sig själv redan 5 mars då skyddsjakten enligt beslutet skulle vara avslutad.
Men domen i dag är ändå en viktig markering från samhället att det inte var rätt att inleda ytterligare en skyddsjakt på tiken.

Bara en vecka innan Naturvårdsverket 26 februari gav samebyn tillstånd att inleda en ny skyddsjakt på tiken kom förvaltningsrättens dom i överklagandet av den första skyddsjakten i januari.
Domen upphävde den skyddsjakten och ändå tog Naturvårdsverket beslut att ge klartecken för en ny skyddsjakt, utan att något dramatiskt nytt hade hänt i det område tiken hade sitt revir.

Den första skyddsjakten i januari kom igång innan den hann inhiberas av rätten på begäran av Rovdjursföreningen.

Hanvargen sköts bara någon timma efter att Naturvårdsverket sade ja till skyddsjakt på Junseleetiken och hennes hane. En helikopter fanns startklar i området där vargarna fanns och eftersom hanen inte var bekant med vad ljudet från en helikopter innebar var det lätt att fånga in honom och skjuta honom död från helikoptern.

Tiken som fångats in med sömnpilar tre gånger från helikopter visste vad det handlade om och sprang in i tät ungskog där det var omöjligt att lokalisera henne från helikoptern.

Utöver Rovdjursföreningen överklagade Nordulv och WWF beslutet att skyddsjaga tiken andra gången.

Domen sammanfattas av Förvaltningsdomstolen så här:
”Förvaltningsrätten finner att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakten efter vargtiken varken uppfyller kraven på att det inte finns någon annan lämplig lösning eller att jakten inte försvårar den ogynnsamma bevarandestatusen hos vargstammen eller förhindrar återställandet av en gynnsam bevarandestatus av den skandinaviska vargstammen i dess naturliga utbredningsområde.
Det uppfyller inte heller kravet på att det ska vara allvarlig skada.
Kriterierna för undantaget i 23 a § första stycket 3 jaktförordningen är således inte uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas.
Vi denna utgång ska överklagandena befallas och Naturvårdsverkets beslut upphävas.”

Förvaltningsrättens dom är den tredje domen i jaktmål med varg sedan i vintras som gått Rovdjursföreningens och naturorganisationerna Naturskyddsföreningens, WWFs och Nordulvs väg.
Först stoppades skyddsjakten på Junseletiken och hennes hane, sedan urvalsjakten på 16 vargar i åtta revir i Mellansverige och nu den andra skyddsjakten på Junseletiken.

 

Gå till arkivet