Det Sverige inte lyckats med på 30 år klarade Danmark på ett år - så ska vargen räddas!

2013-12-05 |

I Sverige har vi nu haft varg i exakt 30 år, sedan den första kullen i
Mellansverige i modern tid. Och fortfarande har vi ingen fungerande
politik som säkrar artens framtid. I
vårt grannland Danmark tog det bara ett år att komma till en uppgörelse
mellan olika intressen för att säkra vargens framtid i landet.

I en lugn och stor enighet har lantbruket, jägarna och naturvårdsintressena enats om en förvaltningsplan för varg i Danmark. Lösningen handlar om ekonomisk ersättning för vargdödade tamdjur och skyddsjakt på problemvargar. Alltså det som redan finns i Sverige utan att det har gett någon utdelning för vargens bevarande.
Den egentliga orsaken till att vi i Sverige inte kommer fram till en
lösning är vår löshundsjakt. Den finns inte i Danmark som varken har
älgjakt eller skogar att jaga i på ”vårt” sätt. - Vi har haft en
bra och gedigen process i gruppen, vilket ger ett brett stöd för saken
när den presenteras för miljöministern, säger ordförande för danska
jägareförbundet Claus Lind Christensen. Även Bo Håkansson i Danska Naturskyddsföreningen är imponerad över det konstruktiva samarbetet i gruppen.
Arbetsgruppen som tagit fram förslaget som ska rädda den danska
vargpopulationen är underställd Viltförvaltningsrådet som 11 december
kommer att behandla gruppens förslag. Därefter går förslaget vidare
för godkännande till miljöminister Ida Auken. Hon har redan tagit ställning för vargen. Miljöministern beskriver vargens återkomst som otroligt glädjande.
De danska vargar som började vandra in från östra Europas viltrika
skogar förra året har i dag blivit fyra. Alla finns en bit upp i
Jylland. Det finns t o m uppgifter om en föryngring på mellersta Jylland. Men den uppgiften är inte säkrad ännu. JB
Bilden. Första vargen upptäcktes förra året i nationalparken Thy i
norra Jylland. Några månader senare hittades den död på grund av en
tumör i buken. JB

Gå till arkivet