Den gamle Rialahanen har flyttat till Värmland norr om Karlstad visar DNA-analys

2013-01-23 |

Den gamle varghannen i Rialareviret har flyttat till Värmland där han nu går med en ny tik, visar DNA-analyser av spillning.
Det innebär att det revirmarkerande par som under vintern spårats i Rialareviret är två än så länge okända vargar.

– Vi räknar med att DNA-analyser kommer att ge viktig information efter sommaren, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman på Länsstyrelsen i Stockholm.

Tre spillningar som samlades in strax före nyår i trakterna kring Forshaga i Värmland har visat sig komma från den varghane som under flera år funnits i Rialareviret, och som av rovdjursforskningen fått beteckning M09-01. Hanen är en avkomma till den invandrade finskryska hanen i Galvenreviret i Hälsingland.

– Man har hittat DNA av hög kvalitet i samtliga tre spillningar och alla visar sig komma från honom, säger Hanna Dittrich Söderman.

Hanen går nu tillsammans med en tidigare okänd tik född i det intilliggande Brattforsreviret. I Brattforsreviret har det fötts valpar 2010 och 2011.

Det är känt att varghanar som förlorat sin partner ibland vandrar ut från sitt revir. Oftast vandrar de till närliggande revir om det finns ensamma tikar där. De kan också etablera nya revir i närheten av sitt ursprungliga revir, men vanligtvis sker detta inom fem till tio mil från det ursprungliga reviret.

Avståndet mellan Riala och Forshaga är strax under 30 mil fågelvägen, och enligt de forskare som Länsstyrelsen har talat med finns det inget känt exempel på en varg som redan etablerat sig i ett revir som vandrat så långt för att etablera sig på en ny plats.

I slutet av december 2012 spårade Länsstyrelsen ett revirmarkerande vargpar i Rialareviret. De senaste dagarna har Länsstyrelsen åter spårat vargparet flera gånger och noterat revirmarkeringar från båda djuren.

Fler SRF-aktuellt

 

Gå till arkivet